Referat - generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech.

 2. Valg af referent
  Hans Vestergaard Nielsen have 128.

 3. Valg af stemmetællere (3)
  Rita Kristensen, Henning Larsen, Solveig Tønning Andersen

 4. Formandens beretning
  (Bilag 1)
  Godkendt

 5. Regnskab ved kassereren
  (Bilag 2)
  Godkendt

 6. Budget og gebyrer.
  Godkendt

 7. Indkomne forslag 
  1. Fra bestyrelsen (bilag 3)
   Ved formand f. §10 Søren Hansen! Godkendt.

Er der asbest i taget

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af om der er asbest i eternittaget.
Eternittage før 1984 indeholder altid asbest.
Eternittage fra 1984 - 1988 kan indeholde asbest.
Eternitplader produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.
På oversiden af pladerne er trykt et nummer med 5-10 cifre.
Hvis det første tal er 0 eller 1 indeholder pladen asbest - hvis det første tal er 4 eller 5 er der ikke asbest i pladen.

Kalender

Her er foreningens Kalender. Vi vil prøve at få alle begivenheder i Fjordglimt med her. Ikke personlige - ikke en gang formandens fødselsdag står her - men alle som er foreningsrelaterede.

Forslag til generalforsamlingen

Forslag om tidligere opsætning af affaldscontainere

Angående opsætning. Affaldscontainer til haveaffald og grenaffald stilles til rådighed fra den 1. marts senest 15. marts.

Eigil have 147

Forslag om indkøb af Hjerterstarter.

Da Haveforeningen har fået afslag fra Trygfonden om en hjerterstarter foreslås følgende:

Plante- og loppemarked

PLANTE/LOPPEMARKED PÅ VRALDEN

d. 11/5 KL 10 – 16

 solsikke

VIL DU SÆLGE ELLER KØBE ALLE ER VELKOMNE.

PRIS FOR STAND 50,-

Standerhejsning

Stander

Vi mødes ved flagstangen søndag d. 07.04. kl. 11.30

Efter sangen inviterer bestyrelsen på en genstand og lidt spiseligt. Vel mødt!

Bestyrelsens ændringsforslag til ordensregler

Forslag med hensyn til ordensreglernes § 2 stk 7 -

Raftehegn og lignende må kun anvendes som afskærmning og læ i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

ændres til

Raftehegn og lignende må ikke bruges som afgrænsning af haven mod nabogrund, vej eller fællesarealer.

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 6. april 2019 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere (3)
 4. Formandens beretning

Bestyrelsesmøde 2019-02-25

Referat

 1. (AF) Generalforsamling 6.04.2019:
  Brød og pålæg, øl og snaps skaffer OM,
  SH, AG og OSB møder fredag og klargør lokalet incl. varme,
  OSB afhenter og opstiller og returnerer lydanlæg efter brug ,
  Bestyrelsen møder på dagen kl. 8.30 for at smøre rundstykker.

 2. Sæsonåbning af Vraldhal.
  OSB afskyller vinduer udvendig, og åbner udetoilettet og vand inden 23/3.
  SC træffer aftale vedrørende pasning af kummer og område omkring Vraldhal og område ved flagstang.

Nyt hjemmesidedesign

Der er efterhånden mange som kun bruger mobiltelefon eller tablet til at læse fra Internet. Det tager vi nu højde for med et nyt design, som tilpasser sig efter det medie man bruger.

Den ser lidt kedelig ud i første omgang, men efterhånden skal det nok lykkes at få pyntet på den.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS