Posted by fage

Ophævelse af afbrændingsforbuddet i Struer Kommune

Nordvestjyllands Brandvæsen maner dog til forsigtighed i den fortsat tørre natur.

Nordvestjyllands Brandvæsen har ophævet det afbrændingsforbud, der blev sat i kraft for Struer Kommune den 5. juni, men maner til fortsat påpasselighed med åben ild i naturen For trods de seneste dages regn og forventning om mere nedbør de kommende dage, er naturen fortsat meget tør.

Posted by fage

Fællesspisningerne den 16. juni og 20. juli er aflyst på grund af for lille interesse.

Posted by fage

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at alle med et hus i haven skal tegne brandforsikring inden 1. september i år. Nu har Struer Kommune endelig godkendt vores ændringer til ordensreglerne, så man kan godt gå i gang. Hvis bygningerne i haven ikke kan forsikres, skal det dokumenteres, at taget ikke er lavet af asbestholdig eternit.

Hurra!!

10 jun 2018
Posted by fage

Vi har fået et halvtag, som betyder at vi altid kan regne med finde tørvejr ved legepladsen, både til vores båltaler, og alle andre, der kunne have brug for det. Det bliver helt sikkert til glæde og gavn.
Tak til Ole, Søren H og Villy, der brugte et par dage på en sag af fælles interesse!

Og så er nogen, der har ryddet op på legepladsen og fjernet ukrudt! Andre har sørget for at trappen til stranden for enden af vej 3 er gjort farbar uden risiko for at skride i løst sand. Stor tak til den/dem, der uden opfordring har udført et stykke arbejde til gavn for fællesskabet.

Posted by fage
 1. Sct. Hans. AF
  Status på arrangementet. Bl.a. er der ønsket to mikrofoner. Ok OSB.
  Der sælges mad og drikke da et par medlemmer har påtaget sig opgaven/ansvaret. Da der formentlig fortsat er afbrændingsforbud, sætter vi spørgsmål angående mulighed for bål.
  Der er ”båltale” kl. 20,30.

Sankt Hans

31 maj 2018
Posted by fage

Sankt Hans 2018

 

Fra kl. 18 er grillen tændt og der er mulighed for at for at købe pølser, brød, kartoffelsalat, øl, vand, kaffe, kage og is til rimelige priser.
Kl. 20:30 tændes bålet. Båltalen holdes af forfatter og tidligere museumsleder Benny Boysen.
Musikalske indslag og oplæg til fællessang er velkomne.
(giv lige besked på forhånd til Anne Grete)

Posted by fage

EU-landene har vedtaget en fælles forordning om registrering af persondata. Det betyder at man skal vide hvilke data der er registret om én.

I kolonihaveforeningen "Fjordglimt" registrerer vi følgende om alle medlemmer: Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuel email. Desuden registrerer vi hvilken jordlod man lejer og registrering af eventuelle bygninger pr. 2014. Desuden har vi rgistreret hvilke huse, der har en skorsten. Passive medlemmer er registreret uden angivelse af jordlod. Vi har ikke registreret personnumre.

Posted by fage

Referat

 1. Sct. Hans arrangement (AF)
  1. Taler
   Aftale med Benny Boysen.
  2. Grill
   Hvis udvalgte medlemmer vil påtage sig at arrangere grill og sælge pølser, øl og vand, vil foreningen sponsorere kul. 
  3. Salg af øl
   Se under punkt 2.
  4. Andet salg
   Se punkt 2.
  5. Bål:
   OM påtager sig ansvar for opgaven. AG spørger udvalgte ang heks
  6. Læ for ophold
   OM og SH undersøger og udarbejder forslag.
  7. Lydanlæ
   OSB leverer og opstiller som tidligere.
 2. Regnskab (SC)
  1. Honorarer til andre end bestyrelsesmedlemmer
   Fastsættes af bestyrelsen.
  2. Mangler i Vraldhal
   Annika anskaffer efter aftale med kasserer.

Fællesspisninger

22 apr 2018
Posted by fage

NYT –NYT—NYT :  Der vil i sommerens løb forsøges med fællesspisninger i Vraldhal.

Affaldsindsamlingen

22 apr 2018
Posted by fage

Affaldsindsamling 2018

Desværre måtte vi konstatere at kun nogle få medlemmer havde fundet anledning til at følge bestyrelsens opfordring til at deltage i affalds oprydningen søndag formiddag. Som det ses på billedet blev der dog opsamlet en del, - også meget udover den lille del, der ses på trillebøren. Vejret var fint, så vi nød efterfølgende den annoncerede forfriskning ved Vraldhal med tanker om, at det kunne være dejligt, hvis der var samme tilslutning som til standerhejsningen. Tænk lige på det næste gang vi kalder på hjælp, tak.

Sider