Vejlukning

22 sep 2018
Posted by fage

Vi har fra teknisk forvaltning fået følgende meddelelse:
Onsdag den 3. oktober lukkes Bredgade ved Fjordvejen mellem kl. 9 og kl. 13 pga. arbejde på brobuen.

Posted by fage

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at alle med et hus i haven skal tegne brandforsikring inden 1. september i år. Formålet er at sikre, at der kan ryddes op på grunden, hvis et hus ulykkeligvis skulle brænde. Hvis bygningerne i haven ikke kan forsikres, skal det dokumenteres, at taget ikke er lavet af asbestholdig eternit.

Standerstrygning

10 sep 2018
Posted by fage

Vi mødes ved flagstangen søndag den 30.09. kl. 11:30.

Efter sangen inviterer bestyrelsen på en genstand og lidt spiseligt.

Vel mødt!

Gule Ærter

10 sep 2018
Posted by fage

Et initiativ

09 sep 2018
Posted by fage

En initiativgruppe anført af Jonna Tønning har foreslået etablering af en aktivitetsgruppe.

Forslaget er sendt ud til alle, der har leveret en mailadresse til foreningen. De øvrige vil i løbet af de næste dage modtage en papirkopi eller kunne finde det stukket ind et eller andet sted på havelodden.

Bestyrelsen

En kedelig gæst

09 sep 2018
Posted by fage

maar

Lige et foto, så man kan se hvor meget skade en mår (eller flere) kan forårsage. Huset er fra 1993 og skulle have nyt tag på nu - derfor så vi hvor slemt det så ud.

Karen og Evald Gade Nielsen

En trussel??

29 aug 2018
Posted by fage

Bestyrelsen har modtaget dette brev:

Struer
26-8-2018

Til bestvrelsen
i kolonihaven vralden Struer

Undertegnede sendte et brev til bestyrelsen d 12-06-18 ang de forsvundne 2000,00 kr som var øremærket til de personer som flyttede mini golf banen fra bowling center i Struer til vralden, disse 2000.00 kr blev efterlyst,der er kun 2 personer der har adgang til pengeskabet ,jeg efterlyste også værktøj plus kvitteringer for 46000,00 kr som bestyrelsen indkøbte i 2017,plus kontorartikler for ca 59000,00 kr som blev indkøbt i 2016. På generalforsamlingen 2018 opfordrede dirigenten at hvis vi var utilfreds med at de 2000,00 kr ikke var i pengeskabet så kunne vi jo bare gå rettens vej, hvis det er det der skal til så må dette overvejes.

Posted by fage

Referat

 1. (AF) Status på aflevering af forsikringspolicer:
  Pt. har vi modtaget fra ca. 1/3 af haverne, og vi vil opfordre til at resten afleverer hurtigst muligt.

 2. (SC) Økonomi og regnskab.
  Vi følger budgettet så det ser positivt ud.

 3. (AF) Høstfest.
  Der er planlagt høstfest d 22. sept. fra kl 13 til 20. Der er 3 af vore medlemmer der planlægger ca. 1 times underholdning under/efter spisning i form af musik, viser og fællessang. Det praktiske vedr. mad aftales med Anika.
Posted by fage

Referat

OM fraværende 

 1. Tiltag i forbindelse med nytilkomne haveejere (AF).
  Bestyrelsen overvejer at indbyde alle nye aktive medlemmer til et evalueringsmøde sidst på sæsonen for at høre, hvordan man befinder sig i foreningen (AG og SC).

 2. Vedligehold af veje (SC).
  Honorarer for vejarbejde er aftalt med vor kasserer. Al kontakt til vejmændene skal ske gennem kasserer (SC).
Posted by fage

Et af foreningens medlemmer har haft en nærved oplevelse som vi hermed gengiver med hans egne ord:

Vigepligt på Vralden.

Når vi kører på Vralden, kører alle som om, der er ubetinget vigepligt fra fordelingsvejene – men hvad siger færdselsloven egentlig?

For nogle dage siden, holdt jeg på Fordelingsvej 3 for at køre ind på Vestvejen. Jeg kiggede mig godt for og satte i gang . Men da jeg kørt ud på Vestvejen, kom en bil med temmelig høj fart fra venstre, så høj fart, at jeg ikke havde en chance for at se bilen, da jeg drejede ud.

Sider