Regninger 2020

Der er nu udsendt regninger til alle, som har opgivet en mailadresse. Hvis du ikke har fået, men mener at vi skulle have din mailadresse, så se først i spamfilteret og ellers send en besked på kontaktmailen, så sender jeg gerne en ny regning til dig.

Øvrige medlemmer får tilsendt et brev med regning senere.

Hilsen Webmaster

Brandforsikringer

Vi mangler stadig at høre fra en del haveejere med hensyn til brandforsikring.
Kopi af den væsentlige del af policen afleveres på en af følgende måder:
Send en scannet/fotograferet udgave til webmaster - eller til formanden.
Der kan også afleveres en fysisk udgave i postkassen ved Vraldhal.

Bestyrelsesmøde 06.02.2020

 1. (AF) Generalforsamling
  2 medlemmer af bestyrelsen er på valg.
  Søren Christensen (kasserer) er villig til genvalg.
  Søren Hansen, formand for § 10-udvalg, ønsker ikke genvalg.
  § 10 – nyvalg på vej 2
  § 10 – Torben Bertelsen, vej 4, er på valg.
  Suppleant til bestyrelsen Jette Rasmussen er på valg.
  Revisor Pia Voetmann er på valg. Villig til genvalg.

 2. (AF) Hushandler m.v.
  Der er pt 1 kun hus til salg.

Pas på gasflaskerne

Sæt lås på. Der er en tyv på spil.gasflaske

Bestyrelsesmøde 2019-11-19

 1. (AF) Status:
  • Salgslisten uændret.
  • Udlejning af Vraldhal: sidste udlejning er d 30. nov. Derefter vinterlukket.
  • Indberetning af vand - og hvad deraf følger: Aktuelt ca. 130 indberetninger.

 2. (SC) Økonomi:
  Intet at bemærke. Et uforklarligt vandudslip vurderes.

 3. (SH) Sager ang. byggeri:
  Der blev fremlagt en oversigt over 10 igangværende byggesager.

 4. (AF) Sæsonafslutningen i opvarmet lokale d. 27.11.

PLANTE/LOPPEMARKED

PLANTE/LOPPEMARKED PÅ VRALDEN
d. 9/5 2020 KL 10 – 16

plante

Bestyrelsesmøde 2019-10-02

 1. (AF) Status på huse til salg:
  Intet at bemærke.

 2. (SH) Byggesager:
  Vi har modtaget 2 færdigmeldinger.

 3. (SH, AF) Problematik omkring bygningsdel, der er opført uden forudgående ansøgning til §10 og bestyrelse.
  Kan ikke godkendes, da vi ikke mener den opfylder vores ordensregler.

 4. (SC) Økonomi:
  Alle har betalt haveleje. Ellers Intet at bemærke.

 5. (AF) Standerstrygning:
  Planlægges til på søndag som annonceret.

Bestyrelsesmøde 3. sep. 2019

 1. (AF) Tilbud om møde for sæsonens nye haveejere
  Planlægges til afholdelse mandag d 23. sept. kl. 19 (kaffe, kage + evt. en øl).

 2. (SH) Nyt om byggesager
  Manglende færdigmeldinger!!

 3. (SC) Økonomi
  Trods mange igangværende vedligeholdelsesopgaver følger vi budgettet.

 4. (OBH) Status på vedligehold af Vraldhal og omgivelser

Hvad sker omkring Vraldhal

Vi har opsat en hjertestarter i verandaen som vist på billedet. Vi overvejer en passende synlig skiltning på huset ved hovedindgangen og på verandaen. 
Desuden er der påbegyndt en vedligeholdelse med maling af alle udvendige træbeklædninger. Som det ses af billederne forberedes med en omhyggelig afrensning af gammel afskallet maling. Forinden afmonteres udhængsskabe, askeskuffer, udhængsskabe o lign.

Mange uafsluttede byggesager

Det er godt, hvis du er færdig med dit byggeri -

men har du også husket at melde færdig til formanden for § 10, Søren Hansen, tlf. 20 74 31 36?

Du er forhåbentlig ikke en af dem, der stadig figurerer i vores arkiv med en uafsluttet byggesag Frown

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS