Helstegt pattegris

07 jul 2018
Posted by fage

Grisen

Sæt X ved den 18. august 2018 kl.12.30 i Vraldhal

Vi vil gerne prøve at gentage succesen fra sidste år, hvor du og dine nærmeste kan opleve god mad, hyggelig stemning og aktiviteter af forskellig art i og omkring Vraldhal.

Pris : 125,- kr.

Menu:

Grillstegt pattegris med tilbehør.

Klik på grisen for at se hele indbydelsen.

Betaling ved tilmelding.
Man kan tilmelde sig på
MP 25 12 11 34 ( Rita)
Eller kontant v. Rie i nr. 101.
Senest d. 12.8.

Posted by fage

Et af foreningens medlemmer har haft en nærved oplevelse som vi hermed gengiver med hans egne ord:

Vigepligt på Vralden.

Når vi kører på Vralden, kører alle som om, der er ubetinget vigepligt fra fordelingsvejene – men hvad siger færdselsloven egentlig?

For nogle dage siden, holdt jeg på Fordelingsvej 3 for at køre ind på Vestvejen. Jeg kiggede mig godt for og satte i gang . Men da jeg kørt ud på Vestvejen, kom en bil med temmelig høj fart fra venstre, så høj fart, at jeg ikke havde en chance for at se bilen, da jeg drejede ud.

Besøg fra Lemvig

05 jul 2018
Posted by fage

En haveforening fra Lemvig har spurgt, om de må kigge sig lidt om i vores område.

De er velkommen!

Det drejer sig om en udflugtsbus med haveinteresserede mennesker, der vil parkere lige udenfor foreningens område søndag d. 12. august ca. 16.30. Man vil gerne spadsere lidt rundt, for at få et glimt af, hvordan det fungerer her.

Hvis man er i sin have og vil snakke lidt om den eller evt. vise den frem vil det være meget velkomment!

 

Sankt Hans

24 jun 2018
Posted by fage

Sankt Hans 2018

En vellykket aften med glade mennesker til trods for strid vind og ikke ret meget varme. Hanne Høgholm fotograferede

Sankt Hans 2018

Posted by fage

Ophævelse af afbrændingsforbuddet i Struer Kommune

Nordvestjyllands Brandvæsen maner dog til forsigtighed i den fortsat tørre natur.

Nordvestjyllands Brandvæsen har ophævet det afbrændingsforbud, der blev sat i kraft for Struer Kommune den 5. juni, men maner til fortsat påpasselighed med åben ild i naturen For trods de seneste dages regn og forventning om mere nedbør de kommende dage, er naturen fortsat meget tør.

Posted by fage

Fællesspisningerne den 16. juni og 20. juli er aflyst på grund af for lille interesse.

Posted by fage

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at alle med et hus i haven skal tegne brandforsikring inden 1. september i år. Nu har Struer Kommune endelig godkendt vores ændringer til ordensreglerne, så man kan godt gå i gang. Hvis bygningerne i haven ikke kan forsikres, skal det dokumenteres, at taget ikke er lavet af asbestholdig eternit.

Hurra!!

10 jun 2018
Posted by fage

Vi har fået et halvtag, som betyder at vi altid kan regne med finde tørvejr ved legepladsen, både til vores båltaler, og alle andre, der kunne have brug for det. Det bliver helt sikkert til glæde og gavn.
Tak til Ole, Søren H og Villy, der brugte et par dage på en sag af fælles interesse!

Og så er nogen, der har ryddet op på legepladsen og fjernet ukrudt! Andre har sørget for at trappen til stranden for enden af vej 3 er gjort farbar uden risiko for at skride i løst sand. Stor tak til den/dem, der uden opfordring har udført et stykke arbejde til gavn for fællesskabet.

Posted by fage
  1. Sct. Hans. AF
    Status på arrangementet. Bl.a. er der ønsket to mikrofoner. Ok OSB.
    Der sælges mad og drikke da et par medlemmer har påtaget sig opgaven/ansvaret. Da der formentlig fortsat er afbrændingsforbud, sætter vi spørgsmål angående mulighed for bål.
    Der er ”båltale” kl. 20,30.
Posted by fage

EU-landene har vedtaget en fælles forordning om registrering af persondata. Det betyder at man skal vide hvilke data der er registret om én.

I kolonihaveforeningen "Fjordglimt" registrerer vi følgende om alle medlemmer: Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuel email. Desuden registrerer vi hvilken jordlod man lejer og registrering af eventuelle bygninger pr. 2014. Desuden har vi rgistreret hvilke huse, der har en skorsten. Passive medlemmer er registreret uden angivelse af jordlod. Vi har ikke registreret personnumre.

Sider