Posted by fage

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at alle med et hus i haven skal tegne brandforsikring inden 1. september i år. Nu har Struer Kommune endelig godkendt vores ændringer til ordensreglerne, så man kan godt gå i gang. Hvis bygningerne i haven ikke kan forsikres, skal det dokumenteres, at taget ikke er lavet af asbestholdig eternit.

Posted by fage

EU-landene har vedtaget en fælles forordning om registrering af persondata. Det betyder at man skal vide hvilke data der er registret om én.

I kolonihaveforeningen "Fjordglimt" registrerer vi følgende om alle medlemmer: Medlemsnummer, navn, adresse, telefonnummer og eventuel email. Desuden registrerer vi hvilken jordlod man lejer og registrering af eventuelle bygninger pr. 2014. Desuden har vi rgistreret hvilke huse, der har en skorsten. Passive medlemmer er registreret uden angivelse af jordlod. Vi har ikke registreret personnumre.

Vi spiser sammen igen

21 maj 2018
Posted by fage

Fællesspisning

Klik på billedet for at se en større version.

Sidste udkald

05 maj 2018
Posted by fage

RedningskransDet er sidste udkald

- hvis vi skal redde nogle af vores minigolfbaner!

Det er derfor nødvendigt, at en eller flere af vores medlemmer påtager sig ansvare for renovering adf de baner, der kan reddes og det daglige vedligehold omkring - dvs. græsslåning og lugning af petanquebanen!

Det er et arbejde der vil blive honoreret!

Er det noget for dig, retter du henvendelse til bestyrelsen via vores kontaktmail elller ringer til Ole Maach eller Anne Grete Fage indn 1. juni

Posted by fage

Referat

 1. Sct. Hans arrangement (AF)
  1. Taler
   Aftale med Benny Boysen.
  2. Grill
   Hvis udvalgte medlemmer vil påtage sig at arrangere grill og sælge pølser, øl og vand, vil foreningen sponsorere kul. 
  3. Salg af øl
   Se under punkt 2.
  4. Andet salg
   Se punkt 2.
  5. Bål:
   OM påtager sig ansvar for opgaven. AG spørger udvalgte ang heks
  6. Læ for ophold
   OM og SH undersøger og udarbejder forslag.
  7. Lydanlæ
   OSB leverer og opstiller som tidligere.
 2. Regnskab (SC)
  1. Honorarer til andre end bestyrelsesmedlemmer
   Fastsættes af bestyrelsen.
  2. Mangler i Vraldhal
   Annika anskaffer efter aftale med kasserer.

Fællesspisninger

22 apr 2018
Posted by fage

NYT –NYT—NYT :  Der vil i sommerens løb forsøges med fællesspisninger i Vraldhal.

Affaldsindsamlingen

22 apr 2018
Posted by fage

Affaldsindsamling 2018

Desværre måtte vi konstatere at kun nogle få medlemmer havde fundet anledning til at følge bestyrelsens opfordring til at deltage i affalds oprydningen søndag formiddag. Som det ses på billedet blev der dog opsamlet en del, - også meget udover den lille del, der ses på trillebøren. Vejret var fint, så vi nød efterfølgende den annoncerede forfriskning ved Vraldhal med tanker om, at det kunne være dejligt, hvis der var samme tilslutning som til standerhejsningen. Tænk lige på det næste gang vi kalder på hjælp, tak.

Posted by fage

Vurdering af huse finder sted følgende datoer i
sommersæsonen:
26.04. - 24.05. - 07.06. – 21.06. – 05.07. – 19.07. – 02.08 – 16.08 – 30.08. - 13.09. – 27.09. – 11.09. – 25.09.

I vintersæsonen:
08.11. – 06.12. – 03.01.19 – 07.02.19 – 07.03.19

Kontortider

21 apr 2018
Posted by fage
Torsdag d. 12.04. 18.30 til 19.00

Vejhøvling

20 apr 2018
Posted by fage

Der er planlagt vejhøvling mandag d. 23. april med start fra morgenen.

Vi henstiller derfor til medlemmerne, at de undgår parkering på fordelingsveje!

Planerne kan blive ændret på grund af dårligt vejr! Der vil da blive meddelt en ny dato.

Sider