Pas på gasflaskerne

Sæt lås på. Der er en tyv på spil.gasflaske

Bestyrelsesmøde 2019-11-19

 1. (AF) Status:
  • Salgslisten uændret.
  • Udlejning af Vraldhal: sidste udlejning er d 30. nov. Derefter vinterlukket.
  • Indberetning af vand - og hvad deraf følger: Aktuelt ca. 130 indberetninger.

 2. (SC) Økonomi:
  Intet at bemærke. Et uforklarligt vandudslip vurderes.

 3. (SH) Sager ang. byggeri:
  Der blev fremlagt en oversigt over 10 igangværende byggesager.

 4. (AF) Sæsonafslutningen i opvarmet lokale d. 27.11.

PLANTE/LOPPEMARKED

PLANTE/LOPPEMARKED PÅ VRALDEN
d. 9/5 2020 KL 10 – 16

plante

Vandaflæsning

Nu er der udsendt vandaflæsningsmail til alle, hvor vi kender maladressen.

Vandaflæsningen skal være indberettet inden 1. december.

Har du ikke fået en mail kan du alligevel indberette på vand@fjordglimt.org.

Bestyrelsesmøde 2019-10-02

 1. (AF) Status på huse til salg:
  Intet at bemærke.

 2. (SH) Byggesager:
  Vi har modtaget 2 færdigmeldinger.

 3. (SH, AF) Problematik omkring bygningsdel, der er opført uden forudgående ansøgning til §10 og bestyrelse.
  Kan ikke godkendes, da vi ikke mener den opfylder vores ordensregler.

 4. (SC) Økonomi:
  Alle har betalt haveleje. Ellers Intet at bemærke.

 5. (AF) Standerstrygning:
  Planlægges til på søndag som annonceret.

Standerstrygning

Stander

Vi mødes ved flagstangen søndag d. 06.10. kl. 11.30
Efter sangen inviterer bestyrelsen på en genstand og lidt spiseligt. Vel mødt!

Bestyrelsesmøde 3. sep. 2019

 1. (AF) Tilbud om møde for sæsonens nye haveejere
  Planlægges til afholdelse mandag d 23. sept. kl. 19 (kaffe, kage + evt. en øl).

 2. (SH) Nyt om byggesager
  Manglende færdigmeldinger!!

 3. (SC) Økonomi
  Trods mange igangværende vedligeholdelsesopgaver følger vi budgettet.

 4. (OBH) Status på vedligehold af Vraldhal og omgivelser

HØSTMARKED LØR D 7/9 KL 14-16

Kom ned og hyg jer ved Vraldhal til høstmarkedet. Alle er velkomne til at medbringe egne produkter med salg for øje.  Også de der ikke er tilmeldt til festen om aftenen.Det kan fx være grøntsager, frugt, bær, aflæggere, frø eller blomster. Har du selv syltet, henkogt, er her en oplagt mulighed for salg.

Hvad sker omkring Vraldhal

Vi har opsat en hjertestarter i verandaen som vist på billedet. Vi overvejer en passende synlig skiltning på huset ved hovedindgangen og på verandaen. 
Desuden er der påbegyndt en vedligeholdelse med maling af alle udvendige træbeklædninger. Som det ses af billederne forberedes med en omhyggelig afrensning af gammel afskallet maling. Forinden afmonteres udhængsskabe, askeskuffer, udhængsskabe o lign.

Mange uafsluttede byggesager

Det er godt, hvis du er færdig med dit byggeri -

men har du også husket at melde færdig til formanden for § 10, Søren Hansen, tlf. 20 74 31 36?

Du er forhåbentlig ikke en af dem, der stadig figurerer i vores arkiv med en uafsluttet byggesag Frown

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS