Ekstra vandaflæsning

Vi har i dag skrevet således til alle medlemmer, som har en mailadresse:

Som I måske har bemærket, har vi arbejdet meget på at finde en lækage i vores vandforsyning.
Vi synes stadig ikke, vi har fundet noget tilfredsstillende svar på, hvad der forårsager de mange alarmer fra Struer Forsyning. Forbruget er ikke katastrofalt - men rummer alligevel en usikkerhed, der kan tyde på et vandudslip.
I forsøg på at komme sagen nærmere, vil vi derfor bede jer foretage en ekstra indberetning af målerstanden

Vurderingsdatoer § 10

2020:  19/5 - 9/6 - 7/7 - 4/8 - 25/ 8 - 15/9 - 6/10 - 1/12 -

2021: 2/2 - 16/3.

Tidspunkter på dagen aftales med haveejer / vurderings medlemmerne

Bestyrelsesmøde 2020-05-12

Referat

 1. (AF) Det er stadigt ikke muligt at afholde generalforsamling.
  Beretning og regnskab med kommentarer er fremlagt på websiden og i Vraldhal.

 2. (AF) Sct. Hans.
  Der er kommet en idé fra nogle medlemmer om en måde, vi kan gøre noget fælles til Sct. Hans, selv om der stadig er restriktion på antal af forsamlede personer.
  Vi modtager med tak det fremsatte tilbud, der går på musik til fællessang – selv om det bliver i mindre grupper rundt om i haverne. Vi forbereder bål og afventer myndighedernes instrukser om antal af forsamlede, der er afgørende for det øvrige forløb. Er afventende mht. båltaler.

Haveleje skal betales senest 30. april

Husk at det er dit eget ansvar at få betalt haveleje, kontingent og vand senest 30. april uanset om du har modtaget regning. Den er sendt til alle, men kan være fanget i spamfiltre og mange andre steder. Det er heller ikke alle der husker at få meldt adresseforandring både fysisk og på mail.

Bliver regningen ikke betalt til tiden ifalder man et gebyr. Passive medlemmer slettes blot uden videre henvendelser, hvis de ikke betaler.

Mangler du regningen kan en henvendelse til webmaster klare problemet.

Mens vi venter -

på at coronatæppet bliver løftet en smule, så vi måske kan se en mulighed for at afholde noget, der ligner en generalforsamling, må vi gøre hvad vi kan, for at forberede os på bedste vis.

Generalforsamling - som vi kender den, med små hundrede personer forsamlet i Vraldhal, der kun er beregnet til 60, hvor vi får det traditionelle traktement og bruger den nødvendige tid til at få vendt alle relevante problemer, både de planlagte, og hvad der dukker op i løbet af mødet - bliver det ikke!

Formandsberetning 2020

Årets statistik: Vi har sidste år haft 27 handler. Det er lidt mere end det har været det sidste par år. Her i foråret, har det været få huse, der har været udbudt. Der er stor interesse for vores haver. Det betyder sædvanligvis så kort liggetid, at det er sjældent, personer fra andre kommuner end Struer har en chance. Der har desuden været en del familieoverdragelser.

Kontortider

Kontortider 2020

Kontoret er åbent alle torsdage kl. 18.30 – 19.00 fra 09.04 til 24.09 (inkl.) – dog lukket Kr. Himmelfartsdag, d. 21.05.

Bestyrelsesmøde 2020-04-15

Bestyrelsesmøde 15.04.20

 1. (AF) Udmeldinger om generalforsamling.
  Fastsættelse af dato for generalforsamling er p.t. ikke muligt på grund af forordninger angående coronasmitte. Når det bliver aktuelt, vil der blive givet 14 dages varsel – som til ekstraordinær!
  Regnskab og budget er offentliggjort.
  Formandsberetning vil snarest følge efter

Angående vandspild

Den 23/3 blev vi adviseret af Struer Forsyning om, at der iflg. fjernaflæsningen af vores hovedmåler for vand, er et vandspild i vores område!

Efter ugers intensive undersøgelser og målinger har vi konstateret, at fejlmeldingen ikke er konstant. Der kan dermed ikke være brud på vores hovedforsyningsledninger.

Forbruget formodes derfor at være hos haveejerne – utæt toilet eller lign. Vi vil derfor fortsat opfordre alle til at holde kontrol med vandmåler og vandforbrug.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS