Fællesspisninger

22 apr 2018
Posted by fage

NYT –NYT—NYT :  Der vil i sommerens løb forsøges med fællesspisninger i Vraldhal.

Affaldsindsamlingen

22 apr 2018
Posted by fage

Affaldsindsamling 2018

Desværre måtte vi konstatere at kun nogle få medlemmer havde fundet anledning til at følge bestyrelsens opfordring til at deltage i affalds oprydningen søndag formiddag. Som det ses på billedet blev der dog opsamlet en del, - også meget udover den lille del, der ses på trillebøren. Vejret var fint, så vi nød efterfølgende den annoncerede forfriskning ved Vraldhal med tanker om, at det kunne være dejligt, hvis der var samme tilslutning som til standerhejsningen. Tænk lige på det næste gang vi kalder på hjælp, tak.

Posted by fage

Vurdering af huse finder sted følgende datoer i
sommersæsonen:
26.04. - 24.05. - 07.06. – 21.06. – 05.07. – 19.07. – 02.08 – 16.08 – 30.08. - 13.09. – 27.09. – 11.09. – 25.09.

I vintersæsonen:
08.11. – 06.12. – 03.01.19 – 07.02.19 – 07.03.19

Kontortider

21 apr 2018
Posted by fage
Torsdag d. 12.04. 18.30 til 19.00

Vejhøvling

20 apr 2018
Posted by fage

Der er planlagt vejhøvling mandag d. 23. april med start fra morgenen.

Vi henstiller derfor til medlemmerne, at de undgår parkering på fordelingsveje!

Planerne kan blive ændret på grund af dårligt vejr! Der vil da blive meddelt en ny dato.

Posted by fage

Referat

 1. Bestyrelsens Konstituering og arbejdsfordeling
  • Formand AF:
   Kommunikation intern og ekstern, hushandler, udlejning af Vraldhal
  • Kasserer SC:
   Regnskab og budgetter
  • OM:
   Næstformand, formand for §10 udvalget, kloak, veje.
  • OSB
   Opsyn med legepladsen og Vraldhal
  • SH:
   Vand og kloak.
   Resten af punktet udsættes.
Posted by fage
 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech blev og valgt.
 2. Valg af referent
  Ane-Marie Krabbe blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere (3)
  Rita Kristensen, have 48, Henning Larsen, have 90, Solvejg Andersen, have 38
 4. Formandens beretning (bilag1)

Standerhejsning 2018

05 apr 2018
Posted by fage

Standerhejsning 2018

Posted by fage

Referat

 1. Om referat af bestyrelsesmøder.
  Procedure for affattelse.
  Hvert punkt behandles færdigt på mødet til godkendelse.
  Procedure for arkivering.
  Dokumentet arkiveres digitalt (AF) og i papirform i mappen på kontoret (OSB).
Posted by fage

Brandforsikring

Vi har i de senere år haft et par brande på Vralden med den konsekvens, at de omkringliggende veje og haver blev forurenet af asbestmaterialer fra det brændende hus, idet ældre eternittage eksploderer ved brand og kan komme vidt omkring.

Det er en bekostelig affære at få ryddet op efter en sådan forureningsbrand. Det forholder sig sådan, at det i de forurenede haver er de respektive havelejere selv, der via egen brandforsikring skal bekoste oprydning, På grund af sundhedsfare skal den altid foretages af professionelle!

Sider