Vandafbrydelse

10 dec 2018
Posted by fage

Struer Forsyning meddeler at vandforsyningen til kolonihaverne afbrydes tirsdag den 11. dec. og torsdag den 13. dec kl. 8-13. Efter afbrydelsen kan der forekomme ikke sundhedsskadelig misfarvning af vandet.

Bredgade spærret

07 dec 2018
Posted by fage

Til orientering

Den 13 dec. mellem 10.00 og 13.00 vil Bredgade være spærret for trafik gennem brobuerne i Struer.

Park og Vej skal lave en prøveopsætning af stormflodssikringen.

Vand

01 dec 2018
Posted by fage

Der er stadig

14

der mangler at indberette vand

Posted by fage
 1. (AF) Bestyrelsens og § 10’s sammensætning efter medlemmers statusændring.
  Ad bestyrelse: Best ønsker at OM fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
  Ad §10 udvalg: Indtil førstkommende generalforsamling er SH udpeget som bestyrelsens repræsentant og formand for §10.

 2. (AF) Redegørelse for det nydannede aktivitetsudvalgs planer.
Posted by fage

Så nærmer vi os den tid, hvor der skal aflæses vand. Det skal ske inden 1. december. Der er udsendt mail til alle med kendt mailadresse. Resten må enten sende en mail til vand@fjordglimt.org med aflæsningen eller lægge en seddel i postkassen ved Vraldhal.

Samtidig er der grund til at gentage opskriften på lukning for vandet i en revideret og grundigere version:

Lukkkeanvisning

Posted by fage

Referat

 1. Evaluering af mødet d. 19.09.18 – for nye haveejere.
  7 haver af de inviterede tog mod invitationen og deltog med i alt 12 personer.
  Fra bestyrelsen deltog SH, OM og AF.
  Mødet varede godt en time! Der blev drøftet adskilligt – ikke mindst regler for byggeri, anlæg af indkørsler m.m. Medlemmerne gav udtryk for stor tilfredshed med det ny tiltag, som vi derfor agter at gøre årligt tilbagevendende!
Posted by fage

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at alle med et hus i haven skal tegne brandforsikring inden 1. september i år. Formålet er at sikre, at der kan ryddes op på grunden, hvis et hus ulykkeligvis skulle brænde. Hvis bygningerne i haven ikke kan forsikres, skal det dokumenteres, at taget ikke er lavet af asbestholdig eternit.

Som dokumentation skal der afleveres en kopi af policen - enten på kontoret i kontortiden, hvor man kan få hjælp til kopieringen - eller ved at sende den som en vedhæftet fil til webmaster@fjordglimt.org senest 30. september i år.

Hvis man ikke har en brandforsikring skal man henvende sig til bestyrelsen med redegørelse for, hvorfor man ikke mener man behøver at tegne en sådan.

Et initiativ

09 sep 2018
Posted by fage

En initiativgruppe anført af Jonna Tønning har foreslået etablering af en aktivitetsgruppe.

Forslaget er sendt ud til alle, der har leveret en mailadresse til foreningen. De øvrige vil i løbet af de næste dage modtage en papirkopi eller kunne finde det stukket ind et eller andet sted på havelodden.

Bestyrelsen

En kedelig gæst

09 sep 2018
Posted by fage

maar

Lige et foto, så man kan se hvor meget skade en mår (eller flere) kan forårsage. Huset er fra 1993 og skulle have nyt tag på nu - derfor så vi hvor slemt det så ud.

Karen og Evald Gade Nielsen

En trussel??

29 aug 2018
Posted by fage

Bestyrelsen har modtaget dette brev:

Struer
26-8-2018

Til bestvrelsen
i kolonihaven vralden Struer

Undertegnede sendte et brev til bestyrelsen d 12-06-18 ang de forsvundne 2000,00 kr som var øremærket til de personer som flyttede mini golf banen fra bowling center i Struer til vralden, disse 2000.00 kr blev efterlyst,der er kun 2 personer der har adgang til pengeskabet ,jeg efterlyste også værktøj plus kvitteringer for 46000,00 kr som bestyrelsen indkøbte i 2017,plus kontorartikler for ca 59000,00 kr som blev indkøbt i 2016. På generalforsamlingen 2018 opfordrede dirigenten at hvis vi var utilfreds med at de 2000,00 kr ikke var i pengeskabet så kunne vi jo bare gå rettens vej, hvis det er det der skal til så må dette overvejes.

Sider