Forslag til generalforsamlingen

Angående opsætning. Affaldscontainer til haveaffald og grenaffald stilles til rådighed fra den 1. marts senest 15. marts.

Eigil have 147

Plante- og loppemarked

PLANTE/LOPPEMARKED PÅ VRALDEN

d. 11/5 KL 10 – 16

 solsikke

VIL DU SÆLGE ELLER KØBE ALLE ER VELKOMNE.

PRIS FOR STAND 50,-

Standerhejsning

Stander

Vi mødes ved flagstangen søndag d. 07.04. kl. 11.30

Efter sangen inviterer bestyrelsen på en genstand og lidt spiseligt. Vel mødt!

Bestyrelsens ændringsforslag til ordensregler

Forslag med hensyn til ordensreglernes § 2 stk 7 -

Raftehegn og lignende må kun anvendes som afskærmning og læ i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

ændres til

Raftehegn og lignende må ikke bruges som afgrænsning af haven mod nabogrund, vej eller fællesarealer.

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 6. april 2019 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere (3)
 4. Formandens beretning

Bestyrelsesmøde 2019-02-25

Referat

 1. (AF) Generalforsamling 6.04.2019:
  Brød og pålæg, øl og snaps skaffer OM,
  SH, AG og OSB møder fredag og klargør lokalet incl. varme,
  OSB afhenter og opstiller og returnerer lydanlæg efter brug ,
  Bestyrelsen møder på dagen kl. 8.30 for at smøre rundstykker.

 2. Sæsonåbning af Vraldhal.
  OSB afskyller vinduer udvendig, og åbner udetoilettet og vand inden 23/3.
  SC træffer aftale vedrørende pasning af kummer og område omkring Vraldhal og område ved flagstang.

Nyt hjemmesidedesign

Der er efterhånden mange som kun bruger mobiltelefon eller tablet til at læse fra Internet. Det tager vi nu højde for med et nyt design, som tilpasser sig efter det medie man bruger.

Den ser lidt kedelig ud i første omgang, men efterhånden skal det nok lykkes at få pyntet på den.

Regninger for 2019

Der er nu udsendt regninger med mail for 2019. Jeg havde lidt sjov med gmail som ikke ville acceptere vores mail i første omgang, så det kan ske at du har fået mere end et eksemplar af regningen, men heldigvis behøver man ikke at betale mere end en gang.

Hvis du mener vi har din mailadresse, men ikke har fået regning, bedes du henvende dig, så vi kan få opklaret, hvad der er sket.

De, der ikke har opgivet mail eller hvis mail ikke er tilgængelig, får regninger med bud eller post i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling.

Bestyrelsemøde 23.01.19

Referat

 1. (AF) Planlægning af generalforsamling d. 06.04.19 kl. 9.30
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ole Maach udgår, Anne Grete og Osmund er på valg og begge modtager genvalg.
  2. Nyvalg for Ole Maach.
  3. Suppleant: Rie Krabbe er på valg.
  4. §10: Nyvalg fra vej 1, og Søren C modtager genvang fra vej 3.
  5. Revisorer: Rita Kristensen, er på valg.
  6. Referent. Kontaktes.
  7. Dirigent. Kontaktes.
  8. Planlægning af de fysiske rammer: Som sidste år.
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen er under overvejelse.

Bestyrelsesmøde 29.10.18

 1. (AF) Bestyrelsens og § 10’s sammensætning efter medlemmers statusændring.
  Ad bestyrelse: Best ønsker at OM fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
  Ad §10 udvalg: Indtil førstkommende generalforsamling er SH udpeget som bestyrelsens repræsentant og formand for §10.

 2. (AF) Redegørelse for det nydannede aktivitetsudvalgs planer.

Sider

Abonnér på Kolonihaverne Fjordglimt RSS