Suppevisken december 2008


Julen nærmer sig med raske skridt. Det bliver tidligt mørkt, dagene bliver korte, men så er det jo alligevel en skøn tid, hvor vi hygger os inden døre. Vi skal ikke langt ind i januar, før vi kan mærke, at vi går mod lysere tider og en ny sæson på Vralden.  

                                            Der er noget i luften,
                                            jeg ved ikke hvad,
                                            som forår, skønt skoven,
                                            har mistet hvert blad,
                                            der er noget i luften,
                                            som rosernes duften,
                                            som fuglenes fryd,
                                            skønt rosen er falmet, og fuglen
                                            er draget mod syd.
 
Info fra bestyrelsen.
Kassereren har kontortid, Foldgårdsparken 6, st. th. tirsdag den 6. januar 2009 fra kl. 9.00 – 17.00 for indbetaling af haveleje.
 
Efterhånden er der en del havelejere, som ikke betaler havelejen rettidigt. Da det som regel er de samme personer, der hver gang skal have en gratis påmindelse, har bestyrelsen besluttet, at der straks pålægges et gebyr, så­fremt indbeta­lingen sker for sent mere end én gang indenfor et år.
 
De, som ønsker at betale haveleje én gang årligt, skal meddele kassereren det senest ved udgangen af januar måned. De, som allerede betaler én gang årligt, får igen opkrævning for et helt år, medmindre de selv siger fra.
 

Passive medlemmer.

Ifølge vore vedtægters § 9 står der:
” Et passivt medlem kan opsige medlemskabet med 1 måneds varsel til ophør ved et årsskifte.”
Kassereren oplever, at de passive medlemmer, når de til december får indbeta­lingskortet tilsendt for det kommende år, bare undlader at betale. Såfremt man ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, vil det lette arbejdet meget, hvis man lige meddeler det telefonisk til kassereren, der i modsat fald vil udsende en påmindelse. På forhånd tak.
 
Huse til salg:
I skrivende stund er der 5 huse til salg. Det er længe siden, vi har haft så mange huse på salgslisten. Det kan måske skyldes – udover at det er efterår og udenfor sæsonen – at mange er meget tilbageholdne med at investere af frygt for, hvad der vil ske i fremtiden. Bestyrelsen mener bestemt ikke, at finanskrisen bør have nogen indflydelse på køb af kolonihavehus, da den investering man foretager nok skal komme tilbage, den dag man sælger, hvis ellers man vedligeholder sit hus og passer sin have. Husk på, at kolonihaverne er gjort varige, så derfor, til jer, der har tænkt på at købe – kom bare i gang.
Vi har for tiden 30 udenbys havelejere, men heraf er der 3, der har sat huset til salg.
 
Hjemmesiden.
Jens Fage, have nr. 150 har overtaget arbejdet med hjemmesiden, og den er udkommet i en ny og spændende udgave. Man kan bl. a. se, hvilke huse, der er til salg. Den seneste udgave af Suppevisken samt aktivitetskalenderen er ligeledes kommet på hjemmesiden. Adressen er www.fjordglimt.org eller www.vralden.dk
 
Vandafledningsbidrag.
Hidtil har Struer kommune opkrævet vandafledningsbidrag og vi har opkrævet betaling for vandforbruget. Ifølge aftale med Struer kommune, vil foreningen fremover opkræve betaling både for forbrug af vand og afled­ningsbidrag, således at der ikke kommer regning fra Struer kommune på vandafled­nings­bidrag. Afregning for begge dele vil fremover blive opkrævet sammen med havelejen for april kvartal. Det vil blive ca. 30 kr. pr. m3.
De, som ikke er tilsluttet kloak, skal selvfølgelig ikke betale vandaflednings­bidrag.
 
Vand.
Sidste år havde vi en forholdsvis mild vinter, hvorfor der ikke blev lukket for vandet. Såfremt vi kommer i en periode med vedvarende frost, vil vi lukke for vandet. (se opslag i udhængsskabene)
 
Festudvalget.
Vi vil gerne sig alle tak for god opbakning til vore arrange­ment­­er, og tak til alle, der har hjulpet os. Vi har et lille problem. Vores flagmand, Ove, har meddelt, at han vil stoppe med jobbet. Er der én, der kunne tænke sig at afløse ham?
På gensyn til april.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Venlig hilsen
Festudvalget.
 
Udenfor sæsonen.
Lidt hygge kunne man finde i Vraldhal lørdag den 18. oktober. Til middag lørdag i uge 42 kunne man melde sig til brunkål med flæsk, og der var en god flok kolonister som havde benyt­tet sig af det. Vi havde en hyggelig slags ”søndagstræf”. Fest­udvalget havde fri, så Anna og Rie havde gjort deres til, at det blev en god oplevelse til ganen. Allan havde pyntet salen så flot med blomster m.v., så der var rigtig efter­års­stemning. Flere spurgte, om det kunne gentages næste år, og det kunne vi ikke udelukke.
Venlig hilsen en gæst.
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for det gamle. Tak for alt det frivillige arbejde i 2008, uden dette kunne det slet ikke fungere i vort dejlige område.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen.
 
Redaktion:
Leif Eskelund (ansvarshavende)
Vestergade 14, 1. th.
7600 Struer.
Tlf. 97 84 14 13. 40 95 14 13