Suppevisken september 2009

Snart slutter igen en god sæson på Vralden. Vi har haft en rigtig dansk sommer vekslende mellem sol og regn, dog flest solskinstimer.

Vi går i dugvådt græs i æblehaven,
i tætte træer hænger sommergaven,
på jorden ligger overmodne blommer
og minder om den sødmefyldte sommer.
Så er det ved at være efterår,
et klart og køligt solskin står og spår.

Info fra bestyrelsen.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Vraldhal den 28. juni 2009. Formanden, Leif Eskelund, bød velkom­men til ca. 25 deltagere.

Grethe Hestbech valgtes som dirigent.

Anledningen til ekstraordinær generalforsamling var valg af et nyt medlem til festudvalget samt valg af suppleant til samme.

Bestyrelsen foreslog Jutta Toldshøj, have nr. 147, der blev valgt. Som suppleant blev Laura Christensen foreslået og valgt.

Adresseændring.

Endnu en gang skal vi gøre opmærksom på, at man skal meddele kassereren, hvis man flytter til en ny adresse. I den seneste tid er der flere, der har fået ny adresse, det gælder både havelejere og passive medlemmer. Det er irriterende, at jeg skal bruge tid på at finde den nye adresse og herefter sende et nyt brev. Det er ikke så besværligt at meddele adresseændring, da man gratis kan få flyttekort på posthuset.

Hvis denne tendens fortsætter, bliver vi nødt til at gøre, som de gør i Ellebæk kolonihaveforening i Holstebro, her pålægges et gebyr på 100 kr. hvis man ikke meddeler adresseændring senest 14 dage efter flytning.

Vandaflæsning.

Det vedlagte vandaflæsningskort bedes udfyldt og afleveret senest 1. december 2009 enten i postkassen ved Vraldhal eller sendes til kassereren, Evald Gade Nielsen, Foldgårdsparken 6, st. th. 7600 Struer. Da der stadig er en del, der ikke aflæser og afleverer kortet rettidigt, vil deres næste opkrævning blive pålagt et gebyr på 50 kr.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at både vand­forbrug og afledningsbidrag nu opkræves af foreningen. Prisen på afledningsbidraget er steget med 2,50 kr. pr. m3, så den samlede pris bliver ca. 32 kr. pr. m3. De som ikke er tilsluttet kloak, skal selv­følge­­lig ikke betale afledningsbidrag.

Åbne haver.

Struer Havekreds havde kontaktet os, da de gerne ville komme på besøg i kolonien, hvilket skete den 12. august. Ca. 150 gæster kom og gik rundt og så de forskellige haver. Der var i alt 51 haver, der godt ville have besøg.  Foreningen var vært i Vraldhal med kaffe, øl eller vand. Det var en rigtig god og hyggelig aften.

Forinden havde der været rigtig god omtale i Ugeavisen og Dagblad­et.

Vinterafdækning.

Husk, at vinterafdækningen tidligst  må opsættes den 1. oktober, som anført i Ordensreglementets § 2, stk. 3. Sker det inden oven­nævnte dato, pålægges der et gebyr på 500 kr. Vi kan allerede nu gøre opmærksom på, at vinterafdækningen skal nedtages senest 31. marts, her gælder de samme betingelser om gebyr.

Der gives ingen advarsler.

Overnatning,

Der må overnattes i havehusene i perioden 1. april – 30. september. Herefter weekendophold, som vil være fra fredag til søndag (2 over­natninger), ligesom der må overnattes i helligdagene i forbindelse med jul, nytår og påske(såfremt der ikke er lukket for vandtilførslen) Endvidere er det tilladt at overnatte i efterårsferien (uge 42).

Oplys­­ning om evt. lukning for vandet, vil blive opslået i udhængs­skabene.

Drikkevarer og værdigenstande.

Husk at tømme jeres huse for drikkevarer og værdigenstande, når I flytter hjem.

Hunde og ”høm- hømmer” på Vralden.

Det er som tidligere nævnt tilladt at have hund med på Vralden. Hvis man går tur med sin hund, skal den føres i snor.

Vi har desværre fået klager over hunde ”høm -hømmer.” Tag dog en pose med og brug den, når jeres hunde har afleveret noget. Det er ret ubehageligt for både børn og voksne at træde i hundenes efter­laden­skaber.

Håndhævelse af vore vedtægter og ordensreglement.

Et medlem af Haveforeningen har beskyldt bestyrelsen og § 10 udvalget for at være ”vattet” men har udtrykt det med ord, som vi ikke på nogen måde vil gengive her og et sprogbrug, vi på ingen måde kan acceptere. Vedkommende kan ikke forstå, at  alle ikke holder deres haver som mønsterhaver, men vi forsøger at køre en ret stram linie, især med hensyn til byggeri, nogle synes nok også for meget.

Vi er 192 havelejere, derfor er der også mange forskellige meninger om, hvordan en have skal holdes, nogle kan godt affinde sig med  både at have lidt uorden og rod samt lidt  ukrudt i sin have. Det ville være ønskeligt, om nogle ville holde  mere orden og holde haven  pænere.

Desværre er det tilsyneladende sådan i dagens Danmark, at nogle mennesker har svært ved at indordne sig et fællesskab, som et kolonihaveområde jo er, hvor så mange mennesker er samlet på et begrænset areal. Derfor er der fastsat nogle regler,(Vedtægter og Ordensreglement) som alle skal rette sig efter. Hvis  reglerne ikke bliver overholdt, må vi se i øjnene, at det hele vil skride og i løbet af forbavsende kort tid, vil det være de negative kræfter, der får over­taget – og så vil vi for alvor få problemer!

Derfor, kan man ikke affinde sig med reglerne, er man det forkerte sted.!

Sidste kontordag er torsdag den 1. oktober 2009.

Vrald Odde Bådelaug takker for en god sommer med fin medlems­tilgang, vi har ca. 50 medlemmer.

Bådene må ligge på stranden fra 1. september til 1. maj, ellers nedenfor vej 1 om sommeren. Husk nummer på bådene.

Generalforsamling og skrubbegilde holdes i Vraldhal, lørdag den 17. april 2010 fra kl. 10.30.

Vrald Odde Bådelaug

Tlf. 21 72 25 77.

Festudvalget.

Høstfesten.

Trods den ringe tilslutning, med ca. 40 deltagere, havde vi en kanon god høstfest.          

Sidste søndagstræf er den 27. september 2009.

 

Foreningens hjemmeside adresse er www.fjordglimt.org  eller www.vralden.dk

Bestyrelsen siger tak til alle og tak for i sommer.

Vel mødt til foråret.

BESTYRELSEN

Redaktion: Leif Eskelund (ansvarshavende)

Tlf. 97 84 14 13, 40 95 14 13.