Suppevisken december 2009

Julen nærmer sig med raske skridt, og det går atter mod slutning af et år, men vi kan heldigvis se tilbage på en forholdsvis god sommer og en god efterårssæson med masser af frugt og bær i haverne.

Så lyser atter livets træ,
mens årets mørke vender.
Vi tror på lys .Vi tror på liv.
Vi griber andres hænder.

Piet Hein´s midvintervers.

Info fra bestyrelsen.
Kassereren har kontortid, Foldgårdsparken 6, st. th. tirsdag d. 5. januar 2010 fra kl. 09.00 – 17.00 for indbetaling af kontingent og haveleje.

Haveleje.
Er det krisen, der kradser, eller hvad er årsagen til, at flere og flere ikke betaler havelejen til tiden. 10 dage efter forfaldsdagen manglede der ca. 20 indbetalinger. Udover de havelejere, som næsten hver gang skal have en påmindelse, er der nu kommet nye til.
Vi gør endnu en gang opmærksom på, at bestyrelsen har besluttet, at der straks pålægges et gebyr, såfremt indbetalingen sker for sent mere end én gang indenfor et år.
De, som ønsker at betale haveleje én gang årligt, skal meddele kassereren det senest ved udgangen af januar måned. De, som allerede betaler én gang årligt, får igen opkrævning for et helt år, medmindre de selv siger fra.

Vedr. overnatning i kolonihavehusene i oktober måned.
En havelejer har ansøgt kommunen om tilladelse til at overnatte i sit kolonihavehus i oktober måned på grund af, at et nybygget hus ikke var færdig til indflytning.
Struer kommune har givet tilladelse hertil, såfremt bestyrelsen ikke har noget at indvende. Bestyrelsen har tiltrådt kommunens afgørelse. Såfremt andre havelejere fremover får lignende problemer i oktober måned, skal de ansøge Struer kommune, der så i hvert enkelt tilfælde vil tage stilling hertil.

Vinter på Vralden.
Efter nogle indbrud  i kolonihavehusene her i efteråret, vil vi endnu en gang opfordre alle til at tage værdigenstande og drikkevarer med hjem, så det ikke frister uvedkommende til at smadre vinduer og døre og gennemrode husene.

Passive medlemmer.
I vore Vedtægters § 9 står der:
”Et passivt medlem kan opsige medlemskabet med én måneds varsel til ophør ved et årsskifte.
Kassereren oplever, at de passive medlemmer, når de til december får indbetalingskortet tilsendt for det kommende år, bare undlader at betale. Såfremt man ikke ønsker at fortsætte medlemskabet, vil det lette arbejdet meget, hvis man lige meddeler det til kassereren, der i modsat fald vil udsende en påmindelse. På forhånd tak.

Vand.
De sidste 2 år har vi haft en forholdsvis mild vinter, hvorfor der ikke har været lukket for vandet. Såfremt vi kommer i en periode med vedvarende frost, vil vi lukke for vandet. (se opslag i udhængsskabene)  Når I lukker for vandtilførslen til jeres huse og tømmer rørene for vand, luk da også de to kuglehaner i målerbrønden.
Det kan blive dyrt, hvis det bliver gjort forkert.

Festudvalget.
Festudvalget vil gerne sige tak for en god sæson. Tak for god opbakning, både til søndagstræf og til fester.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for det gamle. Tak for alt det frivillige arbejde i 2009, uden dette kunne det slet ikke fungere i vort dejlige område.

Foreningens hjemmeside adresse er: www.fjordglimt.org  eller www.vralden.dk

BESTYRELSEN
Redaktion: Leif Eskelund (ansvarshavende)
Tlf. 97841413.