Bestyrelsesbeslutninger og Struer Kommunes godkendelser

Vedtaget på generalforsamling og bestyrelsesmøder siden 1.3. 2008.

01.03. 2008. Dræbersnegle (Suppevisk nr. 1, 2008.)

Det skal koste et gebyr på 250 kr. såfremt man undlader at bekæmpe dræbersneglene.

11.08.2008. Opsætning af hegn (Suppevisk nr. 3 2008.)
Bestyrelsen accepterer, at man opsætter hegn vinkelret fra huset ud til hækken i en højde af 1,80 m. Opsættes der hegn langs hækken, skal dette være i så stor en afstand fra hækken, at denne kan klippes og ikke lide overlast. Hegn må ikke opsættes i stedet for hæk.

11.01.2009. Leje af Vraldhal. (Suppevisk nr. 1. 2009).
Vraldhal kan ikke benyttes i dec. jan. feb. og marts.

10.09.09 Vedr. køb af kolonihavehus.
Bestyrelsen har den 10.09 2009 besluttet, at man ikke kan købe anpart i et kolonihavehus, medmindre betingelserne i Ordensreglementets § 3, stk. 1 er opfyldt.

Nedennævnte punkter er godkendt af Struer kommune:
Suppevisken nr. 4. 2009.

I henhold til tilladelse fra Struer kommune af 29.09. 2009, kan en havelejer i ganske særlige tilfælde, f. eks. ved salg af bolig, istandsættelse af bolig, skilsmisse eller lignende, ansøge Struer kommune om tilladelse til at overnatte i kolonihavehuset udenfor sæsonen. Ansøgning med begrundelse skal fremsendes til Planaf¬delingen, Østergade 11-15, 7600  Struer eller til teknisk@struer.dk

Tilladelse til anvendelse af planker udført af fibercement.
Struer kommune har i skrivelse af 08.12.2009 givet tilladelse til anvendelse af trælignende materiale som facadebeklædning.

Opsætning af hegn ved terrasser.
Struer kommune har i skrivelse af 05.05.2010 godkendt byggeri/hegn med en minimum afstand af 1,5 m. foran den åbne side af overdækkede terrasser.

Regler for rullemarkiser og stofpavilloner.
Struer kommune har i skrivelse af 08.06.2010 meddelt at man betragter såvel havepavillioner af stof som rullemarkiser ol. som midlertidige foranstaltninger. der ikke forudsætter nogen tilladelse.