Udleje af Vraldhal

Vraldhal kan ikke lejes før omkring 15. marts på grund af frostsikring af vandtilførslen.

Vraldhal er udlejet på disse datoer

 • Alle medlemmer af Kolonihaveforeningen Fjordglimt kan leje Vraldhal. Passive medlemmer kan også efter 6 måneders medlemsskab leje Vraldhal.
 • Der betales i alt kr. 1100, 300 straks efter at aftalen er indgået (netbank eller kontant), 800 når nøglen udleveres. Er oprydningen ikke i orden vil der blive opkrævet 100 kr sammen med den årlige afregning.
  Beløbet på 1100 er incl. rengøring, vand og el.
  Forespørgsel via vores kontaktmail eller pr. telefon.
 • Hvis intet andet er aftalt, strækker lejemålet sig over et døgn – sædvanligvis regnet fra kl. 9.
 • Sociale institutioner som plejehjem, børneinstitutioner og dagpleje kan benytte Vraldhal mod at betale et aftalt beløb til rengøring – afstemt efter brug af faciliteterne.
 • Et medlem kan leje Vraldhal mod at betale 300 kr. til rengøring, når det drejer sig om arrangementer, der henvender sig til alle medlemmer i foreningen, bekendtgjort ved opslag i skabe og på nettet. Her kan aftales anden form for rengøring.

Lejers oprydning:

 1. Affald skal være fjernet inde og ude (NB! cigaretskod i beholdere ved halvtaget).
 2. Køkkengrej, service m.v. skal være rent og på plads - dog skal opvaskemaskinen ikke nødvendigvis være tømt.
 3. Borde skal være anbragt som ved lejemålets start, borde aftørres og stole vendes op på bordene.
 4. Toiletterne skal være i brugbar stand (eventuelle ”uheld” skal være fjernet)!