Suppevisken juni 2011

SuppeviskenTillæg til vedtægter

Sammen med juninummeret blev der udgivet en opsummering af de tillæg der er blevet lavet til ordensregler og kommunale aftaler.