Bestyrelsesmøde 10. september 2015

Referat:

 1. Siden sidst, bl.a.:
  a) Vedligehold af vejene – med undtagelse af høvling,  søges fremover vedligeholdt af Livbjerggård.
  Grus lægges ved have nr. 109 og alle ujævnheder fjernes på vej 1.
  b) Misligholdte haver
  Vi sender en  skriftlig påtale med angivet frist
  c) Høstfest
  Igen en succes med 46 deltagere.


 2. Drøftelse af fremtiden for foreningens værdipapirer.
  Formand og kasserer aftaler rådgivende møde med banken.

 3. Drøftelse af evt. behov for stigning i husleje, begrundet i de evt. økonomiske krav med hensyn til vedligehold af kloakledning, Vraldhal, container, udearealer  m.m. til fremlægning på generalforsamling.
  Bestyrelsen søger enighed om en fremtidig lejestigning fra d 1. maj 2016 for at sikre et passende større  økonomisk råderum.

 4. Afrunding af sæsonen mht. containere, vinterlukning af Vraldhal m.m.
  Osmund lukker for vand ved hovedhanen hvis behov vurderes efter ca. 5 døgn med 10 minusgrader eller derover.

 5. Eventuelt.
  Dato for næste bestyrelsesmøde møde mandag d 12. okt. kl. 16.