Bestyrelsesmøde 12. okt. 2015

Dagsorden

 1. Siden sidst

  En have (nr. 178) er solgt og aktuelt er der er forespørgsler (på 135) så der er fortsat købsinteresser.  

  Elforbruget med tændt varmepumpe på dagen med de gule ærter var 34 kWh. Altså ikke et markant merforbrug til opvarmning (relateret til mulig udlejning i november og marts).

  To af foreningens haver er på forespørgsel til kommunen tilladt beboet i vinterhalvåret. Dog forudsat der ikke bliver lukket for vandet. De pågældende skal huske aftale vedr. post /reklamer.

  De gule ærter i lørdags var som sædvanlig en succes med ca. 45 deltagere.

 2. Evt. restancer

  Igangværende udestående forventes afklaret.

 3. Påtaler – opfølgning

  Igangværende dialoger forventes afklaret med opfyldelse af de stillede krav.

 4. Vinterlukning af Vraldhal

  Elradiator monteres i det hidtidige uopvarmede udetoilet og sættes til frostfri temperatur ligesom varmepumpen i fest/køkken/kontorlokalet. Lokalerne holdes i dec., jan og februarmåneder fri for udlejning.

  Udetoilettet bliver aflåst og kan derfor ikke benyttes. Den frostfri sikring er alene af hensyn til at forhindre frostsprængning af indlagte vandrør.

 5. Sæsonafslutning med § 10

  afholdes onsdag d 18. nov. Kl. 17.
  Øl og vand klarer Søren, vin klarer Osmund, menu klarer AG.

  Tilmelding til AG inden 1. nov.

 6. Eventuelt

  Næste bestyrelsesmøde mandag d 9. nov.

  Referent: Osmund