Bestyrelsesmøde 9. nov. 2015

Referat:

 1. Siden sidst.
  a)    Have 135 er solgt. Vraldhal er udlejet d 14. og 21. nov. Varmeveksleren tændes med nuværende temperaturer ca 2 timer før salen skal bruges.
  b)    Påtaler og opfølgning: Bestyrelsen undersøger mulighed for at opsige et lejemål.
  c)    Vinterlukning af Vraldhal: Der lukkes  for vand og vandinstallationer tømmes efter sidste $udlejning. Der opsættes som tidl. år el-varmeblæser i opvaskemaskinen.
  d)    Julearrangement med festudvalget og § 10 udvalget:
  Afholdes onsdag d 18. nov. Evaluering vedr. §10 udvalg og bestyrelsen    begynder kl.17. 2. Fastsættelse af havelejen pr. m2 i 2016.
  Havelejestigning på kr. 0,50 pr m2 havelod, svarende til ca. kr. 200,- årligt.

 3. Sikkerhed på legepladsen.
  Vi ønsker at afklare om foreningen kan være erstatningsansvarlig i tilfælde af legemsbeskadigelse relateret til redskaberne. Forespørgsel til kommunen.

 4. Eventuelt
  Næste bestyrelsesmøde sidste torsdag i februar d 25. feb. Kl. 16.