Bestyrelsesmøde 25.02.16

Referat

 1. Generalforsamling d. 02.04.16
  Indkaldelse
  Dagsorden efter vedtægter
  Kassereren, Søren Christensen, er på valg. Er villig til genvalg.
  Henning Larsen er på valg. Ønsker ikke genvalg.
  De praktiske arbejdsopgaver blev fordelt!
 2. 2. Forslag på generalforsamlingen fra bestyrelsen:
  Reducering af ventetid på huskøb for købere fra andre kommuner end Struer!


 3. Foreningens fysiske arbejdsopgaver for næste sæson.
  Der er lavet aftale angående
  1. Foreningens genbrugsplads
  2. Rengøring af Vraldhal
  3. Vedligehold af veje
  4. Plantekummer

   Græsslåning omkring minigolfbaner er uafklaret.

 4. Tidspunkt for høvling af vejene?
  Så snart som muligt – når vejens tilstand af sagkundskaben skønnes passende!

 5. Situationen med hensyn til en have, der har fået påtale!
  Der er blevet aftalt et tidspunkt med den pågældende havelejer, for hvornår forholdene i omkring hus og have skal være i orden. Hvis det ikke er sket, er aftalen, at huset sættes til salg.

 6. Eventuelt
  Prisen på nummerskilte og det nødvendig antal undersøges!
  Standerhejsning søndag d 3. april kl. 10.30 med forening og festudvalg som værter ved en bid brød og en dram.
  Drøftelse af muligheder m.h.t. rundsending/uddeling af informationer og opkrævninger til foreningens aktive og passive medlemmer.
  Et medlem af foreningen har bistået med at få udendørslys i Vraldhal ordnet.

Ref. Osmund.