Regnskab for 2015

Regnskab “Fjordglimt” 2015.

Indtægter  
  Haveleje 226.604,00
  Kontingent 21.600,00
  Vand, salg 78.163,00
  Gebyr, handel 5.800,00
  Gebyr, øvrige 2.000,00
  Salg, diverse 3.240,00
  Renter 2.605,00
  Udleje, Vraldhal 12.200,00
I alt 352.212,00
   
Udgifter  
  Kontor 17.754,71
  Suppevisken 3.063,13
  Maskiner og værktøj, køb 59.697,79
  Vand, Struer Forsyning 93.003,18
  Jordleje, Struer Kommune 39.457,49
  Renovation 53.889,06
  Fester 5.200,00
  Vraldhal 52.603,74
  Forsikring 6.004,29
  Diverse udgifter 5.451,84
  Kurstab - obligationer 2.891,00
I alt 339.016,23
Resultat 13.195,77
   
Status  
  Kasse 21.745,45
  Bankkonto 46,511,66
  Obligationer 97.918,84
Sum 166.175,95
   

  Status 2014

152.980,18
  Resultat 2015 13.195,77
Afstemning 166.175,95