Ordinær generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 2. april 2016 kl. 9:30 i Vraldhal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere (3)
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab ved kassereren
 6. Budget og gebyrer.
 7. Indkomne forslag
         a.    Fra bestyrelsen
         b.    Fra medlemmer
 8. Valg af kasserer (Søren Christensen modtager genvalg)  
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (Henning Larsen modtager ikke genvalg)
 10. Valg af revisor
 11. Valg til § 10-udvalg. Vej 2 og Vej 4
 12. Evt. Herunder orientering om festudvalget

Foreningen er vært ved kaffe, te, rundstykker samt en genstand.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres i postkassen ved Vraldhal senest fredag d. 25. marts. Forslag, der er indkommet for sent, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

De indkomne forslag vil blive slået op på websiden og i skabene ca. en uge før generalforsamlingen.

Festudvalgets regnskab vil blive slået op i skabene og her.