Regnskab for festudvalget 2015

Bank 1.1. 2015     59.610,65
Indtægter     20.783,24
  Loppemarked 2.920,00  
  Høstfest, tilskud 4.900,00  
  Høstfest, tilmeldte 4.400,00  
  Pakkespil, salg 1.560,00  
  Veranda, indvielse 675,00  
  Gule ærter 2.342,00  
  Salg af øl og vand 3.928,24  
  Bank, renter 58,00  
       
Udgifter     42.090,00
  Veranda, tilskud 25.000,00  
  Høstfest, musik 4.000,00  
  Høstfest, køkkenhjælp 500,00  
  Honorar, festudvalg 12.000,00  
  Honorar, køkkenhjælp 300,00  
  Honorar, plantemarked 290,00  
Bank 1.1. 2016     38.303,89