Referat af bestyrelsesmøde 6.4.2016

Referat

 1. Konstituering af bestyrelsen
  Inger Lundsberg påtager sig ansvaret som sekretær, med ansvar for referater og arkivering.
  Øvrige medlemmer fortsætter som hidtil:
  Anne Grete Fage – formand
  Ole Maach – næstformand og §10
  Søren Christensen – kasserer
  Osmund Bech-Hansen – bestyrelsesmedlem

 2. Fordeling af arbejdsopgaver.
  Hushandler: Aftaler m.m. AG + bestyrelsesmedlemØkonomi – SK
  Database – SK og webmaster
  Vraldhal: Opsyn varetages af bestyrelsen i fællesskab med OM som særlig ansvarlig.
  Udleje og kontakt til rengøringspersonale - AG
  Skr. kommunikation: AG med hjælp af sekretær Inger Lundsberg.
  Post og skrivning af opslag: AG og IL
  Containere, affald veje og grus: OM
  Sneglegift: OBH
  Legeplads, opsyn og løbende myndigheds godkendelse: IL
  Kloakering: Defekter/skader/tilkald anmeldes gennem §10/OM
  Udskiftning af vandmålere: OBH
  Område tilsyn: OM
 3. Opfølgning og overvejelser i forbindelse med generalforsamling:
  Der var plads til alle fremmødte medlemmer.
  Vi overvejer at anskaffe en hjertestarter.
 4. Sct. Hans aften – arrangement.
  IL arbejder videre med en prioriteret gæstetalerliste.
 5. Opfølgning og konsekvens af aktuel påtale.
  Hvis ikke aftalen overholdes kan haven sættes til salg efter den aftalte dato. Problematisk at få kontakt til vedkommende at få kontakt til pågældende medlem.
 6. Eventuelt – herunder ny dato for bestyrelsesmøde.
  Et vandudslip i en have: Det pågældende medlem kan gøres opmærksom på. At det er muligt at opnå en mindre reduktion ved henvendelse til kassereren.
  Næste møde planlægges til d. 3. maj kl 16.