Bestyrelsesmøde d. 26. maj 2016

Referat:

Fraværende Osmund Beck-Hansen

 1. Sct. Hans
  Båltaler Karin Houmann kl. 20,30
  Bålet tændes af Osmund Beck- Hansen

 2. Legeplads – godkendelse af sikkerhed m.v.
  Osmund tager kontakt til Noles,
  Ny babygynge og 10 meter nyt sand indkøbes.
  Der laves siddeflade ved rør.

 3. Kontrol af vandforbrug.
  Undersøger muligheden for at få adgang til aflæsning hos Struer Forsyning.

 4. Vraldhal – indvendig vedligehold
  Dansk bygningskontrol kan rense 60 stole for 3200 kr. inkl. moms

 5. Vejskilte – opsætning af
  Vejskilte/nr. kommer snart 21 stk.
  Jens Fage og Ole Maach er tovholder på projektet.
  § 10 udvalget sættes på opgaven.

 6. Eventuelt:
  Gebyr ved vurdering uden salg for øje,   pris 300kr.