Bestyrelsesmøde 30. juni 2016

Referat

 1. Evaluering af Sct. Hansaften
  Fin aften med solskin, og taler Karin Houmann,
  og pavillon til grill og højtaler.
  Anskaffelse af pavillon  overvejes.

 2. Haver, der skal have påtale
  vil blive kontaktet.


 3. Forsikring – spc. med henblik på Vraldhal
  Søren tager kontakt til Thisted Forsikring, for ændring på police efter tilbygning.

 4. Evt. projekter til nødvendig vedligehold – samt ukrudtsbekæmpelse på parkeringsplads ved indkørsel m.m.
  P.plads vil blive sprøjtet
  Der er ønske om at få verandavinduerne malet (i rigtig farve).

 5. Svar fra kommunen angående vores ansøgning om zonehastigheds begrænsning i vores område. (20 km)
  Sendes videre til politiet.

 6. Eventuelt
  Fremtidig meldes om skorstensfejning  via  SMS eller mail.
  Tilslutning til el-net. Prisen undersøges hos Struer Forsyning.