Bestyrelsesmøde 22. sep. 2016

Referat

 1. Klagesag ang. vurdering af en have, der er sat til salg.
  Vi fastholder vurdering, klagen er afvist.
   
 2. Handlingsplan for misligholdt have.
  Tidsfristen udløbet, vi handler iflg. reglerne.

 3. Standerstrygning.
  Ole, Osmund, Anne Grete og Inger deltager. Måske skal standerstrygningen udskydes til sidste  søndag i efterårsferien?

 4. P-plads ved indkørsel.
  Osmund sprøjter for ukrudt. Ny ordning til næste år af p-plads.

 5. Eventuelle begivenheder/festligheder i løbet af vinteren
  I november afholdes det årlige møde for, §10 udv.+ festudvalg og bestyrelsen.

 6. Eventuelt.
  • Status på nøglekaos
   Osmund har afprøvet, kategoriseret og kasseret. Er OK.

  • Status på haver, der er til salg

  • Koordinering/underretning mellem §10 og bestyrelse.
   Havenumre er sat op. Fint arbejde.
   Vurdering hver 14 dag i ulige uger.
    
  • Plads til personbil i have 165
   Der gives tilladelse til udkørsel til fordelingsvej, da der ikke er andre muligheder!

  • Indberetning af vandaflæsning.
   Er sendt ud på mail til vandaflæsning.—Søren vil være på kontoret de 3 sidste søndage i oktober.
   Osmund aflæser elforbrug i Vraldhal.

  • Manglende betalinger ved fx haveleje:
   1. rykker 100 kr. – 2 rykker  200 kr.
    
  • Næste bestyrelsesmøde
   26. okt. kl. 15