Bestyrelsesmøde d. 25. november 2016

Referat

 

 1. Beslutningsreferat.
  Bestyrelsens beslutning angående ethvert punkt på dagsorden nedskrives og læses op til godkendelse inden overgang til næste punkt.

 2. Økonomi.
  Kassereren orienterede mundtligt. Regnskabet er overordnet tilfredsstillende. 3. Restancer
  Der udsendes 2 rykkere. Herefter vurderer bestyrelsen det videre forløb – herunder evt. opsigelse af lejemål.

 4. Vandaflæsning
  Der mangler en del aflæsninger. Kasserer og webmaster går i aktion med de resterende i december. Vandaflæsning foretaget af foreningen vil blive pålagt 100 kr. i gebyr.

 5. Rør- og vandafledningssystem.
  De modstridende rygter angående vores kloaksystem har givet anledning til overvejelser. Bestyrelsen har besluttet at vente med professionel undersøgelse indtil der opstår konkrete problemer.

 6. Værdipapirer
  Bestyrelsen har besluttet at undersøge muligheden for at sælge foreningens værdipapirer, da de har givet underskud i de senere år.

 7. Eventuelt
  Næste møde d. 09.02.17