Bestyrelsesmøde 9.2.17

Referat

 1. Godkendelse af referat fra d. 25.11.2017
  Godkendt
 2. Generalforsamling d. 01.04.17
  AG og Osmund, Ole er på valg. Alle er villig til genvalg


 3. Forslag på generalforsamlingen fra bestyrelsen:
  a) Ansøgning til kommunen vedr. forenkling af regler for overdækket terrasse
  b) Vi overvejer en tilføjelse til punkt 1. i ordensreglerne omhandlende  almindelig orden i haverne.

 4. Foreningens fysiske arbejdsopgaver for næste sæson.
  Er ved at være på plads. Der skal laves aftaler ang.
  a) Foreningens genbrugsplads
  b) Rengøring af Vraldhal
  c) Vedligehold af veje
  d) Plantekummer
  e) Festudvalg
  f) Græsslåning omkr. minigolfbaner

 5. Opfølgning af henvendelser til 3 medlemmer ang. restancer.
  Sagerne er afsluttet.

 6. Klager, indkommet i løbet af vintersæsonen.
  a) Ang. mislighold have. Vurderes når sæsonen er i gang.
  b) Anonyme klager bliver afvist

 7. Økonomi.
  Regnskab gennemgået.
  Budget 2017 godkendt.
  Betaling: for haveleje, kontingent og vandforbrug er senest  31 maj 2017

 8. Eventuelt.
  a) Standerhejsning søndag d 2. april kl. 10.30 med forening og festudvalg som er værter ved en bid brød og en dram.