Adresser og telefonnumre

Det er vigtigt at melde adresseforandring og ændring af telefonnumre til foreningen ved at bruge kontaktmailen. Man kan selvfølgelig også ringe eller sende et almindeligt brev. Kun på den måde kan man sikre, at der kan gives besked, hvis der fx. er oversvømmelse i haven, fordi der er fejl på stophanen.

Hvis der er brand, er bestyrelsen i reglen også de første, der bliver kontaktet og så er det godt at kunne opgive et korrekt telefonnummer. Det sker også at medlemmer henvender sig, fordi der er konstateret andre uregelmæssigheder i haven.