Bestyrelsesmøde 16. marts 2017

Referat

 1. Siden sidst
  Godkendelse af referat fra møde 9. februar 2017
  Godkendt
  Have med stort vandspild


  Der er observeret en have med stort vandspild, er under kontrol. Bestyrelsen har forgæves forsøgt at få kontakt til ejeren.

 2. Afrunding inden generalforsamling
  Bestyrelsen er enige om formuleringen af forslag til forenkling af reglerne i Ordensreglernes § 2 ang. overdækket terrasse.
 3. Standerhejsning.
  2 april kl. 10,30.
 4. Eventuelt
  Der indkøbes et læs sand.
  Næste bestyrelsesmøde 6 april