Generalforsamling 2017

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag den 1. april 2017 kl. 9:30 i Vraldhal 

Der var et fremmøde på knap 90. Heraf 57 stemmeberettigede.

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech blev valgt uden modkandidater. 
 2. Valg af referent
  Osmund blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere (3) 
  Henning, Birthe T og Lydia blev valgt (alle valg blev dog senere foretaget med klapsalver).
 4. Formandens beretning (bilag 1)
  Beretningen blev godkendt med applaus.

 5. Regnskab ved kassereren (bilag 2)
  Regnskabet for 2016 blev efter besvarelse af nogle detailspørgsmål godkendt med tilfredshed.
 6. Budget og gebyrer. 
  Kassereren gennemgik og forklarede en del konti og begreber. Der blev bl. a stillet spørgsmål vedr jordleje, vand og el hvorefter budget og gebyrer for 2017 blev godkendt.
 7. Indkomne forslag 
  Fra bestyrelsen:
  (bilag 3), forslaget blev godkendt.
  Fra medlemmer:

  (bilag 4), Efter nogen dialog med forslagsstilleren om forståelse af det netop vedtagne bestyrelsesforslag, blev forslaget trukket tilbage.
  (Bilag 5) Et ønske om bænkesæt med udsigt over vandet blev positivt modtaget. Bestyrelsen lovede at undersøge  mulighederne hos kommunen, der ejer området
  (Bilag 6), det blev anbefalet fremover at anmelde gener af vildkatte til bestyrelsen under ”kontakt” på hjemmesiden.
 8. Valg af formand
  Anne Grete Fage blev genvalgt uden modkandidater.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  Ole Maach og Osmund Beck-Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer uden modkandidater. 
  Rie Krabbe blev genvalgt som suppleant uden modkandidater
 10. Valg af revisor
  Rita Christensen blev genvalgt uden modkandidater. 
 11. Valg til § 10-udvalg.
  Repræsentanter fra vej 1, Leif Stobberup, og vej 3, Søren Christensen, var på på valg og blev genvalgt.
  Jens Rasmussen, vej 4,  flytter fra området og ønsker derfor at udtræde af  udvalget. Dette nyvalg gælder for 1 år.
  Torben Bertelsen have nr. 184 blev nyvalgt.
 12. Evt. Herunder orientering om: 
  a) festudvalget, Laura og Kirsten fortsætter som hidtil, - dog med mulige indskrænkninger afhængig af omstændigheder. Altså alt iflg. aktuelle opslag. 
  b) fodring af vildkatte, bør ske iht. regler for gældende dyrevelfærd. (bilag 6)
  c) affald og hundeluftning i området. Noget kan tyde på Vestvejen og området langs stranden af fremmede ”gæster”, i eller uden snor, bliver benyttet som frit område, hvilket det jo også er, men foreningen forventer at alle vore gæster medtager/fjerner alt eget og gerne andres uvedkommende affald.
  Der kommer snarrest opslag med indkaldelse til en ”oprydningsdag”.
  Formanden for §10 udvalget Ole Maach opfordrede til om ved enhver have handel at lade aut. installatør foretage sikkerhedstest af gasinstallationer, hvis en sådan forefindes.
  Desuden  anbefalede han at aftale et ”stort” kloakskyl på stikvejene et par gange årligt, gerne på bestemt tidspunkt hvor alle huse er beboet. Altså at foretage et samtidig stort toiletskyl for at skylle kloakstrengen på stikvejen effektivt igennem og bortskylle evt. aflejringer/potentielle forstoppelser (se info på hjemmesiden).

  Generalforsamlingen sluttede kl. 11.35.