Bestyrelsesmøde 18.05.17

Referat 

 1. Siden sidst
  Godkendelse af referat fra sidste møde
  Problemer med parkeringsregler
  Reglerne er blevet opfrisket for nogle medlemmer
  Status på forløb af medlemsfremmøde ved arbejdsopgaver.
  Vi må desværre konstatere der er for lidt opbakning


 2. Sct. Hans - arrangement
  Ole og Osmund ordner materiale til bål.
  Praktiske opgaver fordeles

 3. Generelle erfaringer af branden i have 174.
  Vi råder ALLE medlemmer til at få tjekket deres Brandforsikring.

 4. Økonomi
  Ansvarsforsikring. Er i orden. Dækker ulønnet arbejde.
  Afløbsrørene ved brud eller forstoppelse. Der har været et problem, vi er opmærksom på dette.
 5. Eventuelt
  Næste bestyrelsesmøde 29 juni