Bestyrelsesmøde 26.06.2017

Referat

 

1.  godkendelse af referat fra 18 maj 2017
2.  Status vedr. salg af huse;
afventer salg til udenbys
A . Sankt Hans aften : fin aften

B. Møde med festudvalget : Mødet afholdt i positiv stemning
Beslutning : indkøb af nyt køleskab, glas, og bestik
C. Rør problemer på  2 stikveje , spuling og foto af rør.
3. Orientering fra § 10 udvalget ved Ole Maach.
4. økonomi / status :  Flere rykkere er sendt ud i år.
A.  Forslag til ny dagsorden
Blev vedtaget.
B. Ukrudt på fællesarealer ; drøftet, det er der styr på.
Næste bestyrelsesmød:
10 august 2017