TV-MidtVest

tvmv

Tak til dem, der brugte tid til at snakke med disse herrer i dag.

Når vi kender tidspunktet for udsendelse på TV-MidtVest vil det blive annonceret her og i udhængsskabene.