Opbakning fra Kristen Touborg

Vi har modtaget følgende bidrag fra Inger Graversen, tidligere medlem af vores forening – og i en del år sekretær for bestyrelsen:

På et tidspunkt, hvor Fjordglimts 25-års kontrakt med Struer Kommune var ved at udløbe – og kommunevalget nærmede sig – og kommunen ikke var villig til at gøre vores haver varige, besluttede bestyrelsen at smede mens jernet var varmt.

Vi inviterede Kristen Touborg til et lille møde , hvor vi bad ham om at hjælpe os. På det tidspunkt var Svend Auken miljøminister – og varm tilhænger af kolonihavetanken.

Kristen Touborg lovede at hjælpe os og sagde ordret: ”A ska’ tale med Svend og stille spørgsmål til ham i spørgetiden.”

Resultat: Svend Auken ringede simpelthen til vores daværende borgmester, Leif Sørensen, og sagde ”hvad er nu det, en socialdemokratisk borgmester, der ikke støtter kolonihavetanken”.

Borgmesteren blev lidt sur, men vores kolonihaver blev gjort varige – takket være Kristen Touborg (og Svend Auken).

Tak til Inger Graversen.

Lad det være vores forenings mindeord om Kristen Touborg – og for den sags skyld også Svend Auken. Dato for etablering af Fjordglimt som varigt område er 31. oktober 2001. Vi er meget taknemmelige over, at de påtog sig et ansvar for et godt udfald af den sag, men en bestyrelse, der troede på sagen og gjorde en indsats, skal heller ikke glemmes!

Anne  Grete Fage