Huller i vejene

Jo, da – vi har alle opdaget det – !

Vejenes tilstand er den værste i mange år.

Årsagen er selvfølgelig meget regn - og at trafikken i vores område hele tiden forøges, også i vinterperioden!

Desværre er der ikke så meget at gøre lige nu, idet afhøvling af vejene skal foregå, når de har nået en bestemt tørhedsgrad! Det vil tidligst være i april/maj!

Nogle har undret sig over, at bumpene er blevet fjernet. Det skyldes, at de nogle steder hindrede afløb ad vejene, sendte i stedet vandet ind i haverne, til stor frustration for de berørte haveejere!

Foreningen er i øjeblikket i et vadested(!) mellem afgående og ny vejmand. Vi håber at have aftale på plads inden sæsonstart! Vejmanden har dog hidtil ikke haft ansvar for vinterperioden.

Hvad kan vi gøre – her og nu?

Desværre vil effekten sandsynligvis være kortvarig, men der er grus, som man gerne må  hente til udbedring af de værste huller!

Desuden kan vi alle bidrage til at holde vejene jævne længst muligt ved at køre langsomt, meget langsomt! Ikke blot lige nu, hvor vi er nødt til det – også, når de bliver i bedre form!

Vi skal være glade for, at vejene, trods problemer, er farbare. Der er adskillige kolonihaveområder, hvor der er restriktioner, idet biler sædvanligvis skal holdes uden for området! Den tilstand ønsker vi bestemt ikke!

Vi er ikke de eneste, der har problemer! Er man i tvivl, kan man køre en tur ad Gl. Landevej gennem Klosterheden. Sammenligningen falder ud til vores fordel – hvor utroligt det lyder!