Bestyrelsesmøde 2018.02.12

Dagsorden

Valg til bestyrelsen.

Søren Christensen og Inger Lundsberg er på valg

 

Søren modtager genvalg, men Inger ønsker ikke genvalg.

Generalforsamling 07.04.18.

Udsendelse af dagsorden.

Aftale med dirigent.

Køkkenhjælp

Indkøb

Mikrofon

Åbning af Vraldhal og tilretning af lokale.

 

AG og Søren udsender dagsorden.

AG laver aftale.

Bestyrelsen klarer det selv.

Inger og Ole forbereder indkøb.

Osmund har booket udstyret.

AG og Osmund klargør og åbner døren kl 9.

Jens Fage registrerer

Bestyrelsens forslag til generalforsamling.

(AF) Tvungen brandforsikring.

(SC) Honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Evt. andet

 

Ag formulerer forslag.

Honorar til formand og kasserer forøges med 1000,-

Øvrige bestyrelsesmedlemmer forøges med hver 500,-

(SC) Regnskab 2017

Søren fremlagde og gennemgik et tilfredsstillende regnskab.

(SC) Budget 2018

Gennemgået og godkendt.

(AF) Festudvalg.

Vi har aktuelt ingen festudvalg.

Plan for økonomi ved kommende arrangementer.

 

Inger og Ole aftaler revision af festudvalgskassen sammen med Laura. Afventer derefter generalforsamlingen for evt dannelse af nyt festudvalg.

(OM) Vedligehold af veje.

Overvejelse angående forbedring af vores nuværende procedure.

 

Vi forbereder i marts forsøg sammen med kommunen med vej 2 med vejprofil og knust beton.

(SC) Ansættelse af ny vejmand

Der er kommet  adskillige henvendelser.

 

 

Vi indkalder til møde med haverne nr 49 og 160 mhp at aftale arbejdet.

(AF) Standerhejsning d. 09.04 Nye standere er bestilt.

Køkkenhjælp

Indkøb

 

Vi søger hjælp udefra vedr. indkøb anretning og oprydning.

 

Eventuelt

(OM) Opsætning af hylder i skuret.

Dato for næste bestyrelsesmøde.

Kontortider med kasserer

 

Villy og Ole rydder op og indretter.

Tirsdag d 3 april kl  14 i Vraldhal.

5/4, 12/4, 19/4, 29/4, 3/5 og 27/5 eller iflg aftale med kasserer.