Bestyrelsesmøde 2018.04.03

Referat

 1. Om referat af bestyrelsesmøder.
  Procedure for affattelse.
  Hvert punkt behandles færdigt på mødet til godkendelse.
  Procedure for arkivering.
  Dokumentet arkiveres digitalt (AF) og i papirform i mappen på kontoret (OSB).

 2. Forslag fra bestyrelsen.
  1. Forslag – krav om brandforsikring
   Skal være etableret senest d 1. sept. 2018 (AF fremlægger).
  2. Forslag – præcisering af ansvar for kloak
   OM orienterer.
  3. Forhøjelses af honorarer
   SSC fremlægger
 3. Forslag fra medlemmer
  Til orientering
 4. Kontortider - datoer og tidspunkter
  Tiden er for 30 min + indtil sidste henvendelse er ekspederet. Bemærk tidspunkter hvor kassereren er til stede for evt. kontant betaling.
 5. Datoer for vurderinger
  Vi tilstræber torsdage i ulige uger i sommerhalvåret. OM udarbejder forslag for resten af året.
 6. Afvikling af generalforsamling
  Aftale med Annika fra kl. 9. Gaver.
  AF og OSB forbereder fra kl. 10 fredag. SSC, OM, IL, og OSB til kaffe og rundstykker kl. 8 lørdag. Døren åbnes kl. 9 lørdag.
 7. Standerhejsning kl. 10:30!
  Der er lavet aftale med Annika. Hvem fra bestyrelsen deltager?
  OM, SSC, AF, IL og OSB. Kaffe og småkager (SSC).
 8. Eventuelt
  Dato for konstituerende møde.
  Konstituerende møde torsdag den 12. april kl. 9-11.