Generalforsamling 7. april 2018

 1. Valg af dirigent
  Grethe Hestbech blev og valgt.
 2. Valg af referent
  Ane-Marie Krabbe blev valgt.
 3. Valg af stemmetællere (3)
  Rita Kristensen, have 48, Henning Larsen, have 90, Solvejg Andersen, have 38
 4. Formandens beretning (bilag1)
  Indvending fra Jens Steensgaard, have 27, angående fjernelse af ”bump” – Begrundet i ældre generalforsamlingsbeslutning. Ønskede ikke at genfremsætte sagen som forslag. Indvendingen blev imødegået og afvist!
  Bemærkning angående brug af genbrugsasfalt taget ad notam!
  Beretningen blev godkendt ved klapsalver.
 5. Regnskab ved kassereren (bilag 2)
  Godkendt ved klapsalver.
 6. Budget og gebyrer (bilag 2)
  Godkendt ved klapsalver.
 7. Indkomne forslag
  Fra bestyrelsen:
  Forslag vedrørende tvungen brandforsikring.
  Vedtaget.
  Forslag vedrørende præcisering af udgifter vedr.  kloak.
  Udsat.
  Beslutning angående forøgelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer.
  Vedtaget.
  Fra medlemmer
  Forslag ang. bestyrelsens muligheder for sanktioner ved misligholdte haver. (Mortensen, have 74)
  Forslaget blev trukket tilbage.
  Forslag vedr. træer i haven (Ole Damgaard, have 9)
  Forkastet
  Forslag vedr. træhøjde på 4 m (Mortensen, have 74)
  Forkastet
  Forslag vedr. træhøjde på 5 m og generende grene (Jette Harly, have 37)
  Forkastet
  Udmundede i et forslag om dialog mellem parterne: Er træer til gene for andre haveejere og enighed ikke kan opnås, kan sagen forelægges § 10, hvis afgørelse skal efterkommes.
  Forslag vedr. løbetid for byggetilladelser (Ole Damgaard)
  Tilladelse gælder sædvanligvis et år!
 8. Valg af kasserer (Søren Christensen er på valg og modtager genvalg
  Genvalg.
 9. Valg af bestyrelsesmedlem (Inger Lundsberg er på valg og modtager ikke genvalg)
  Søren Hansen, have 155 blev valgt.
 10. Suppleant (Jette Rasmussen er på valg, modtager genvalg).
  Genvalg.
 11. Valg af revisor (Lis Mortensen på valg).
  Pia Voetmann, have 116, blev valgt.
 12. Revisorsuppleant (Birthe Trillingsgaard er på valg)
  Karen Margrethe Mosbech, have 58, blev valgt.
 13. Valg til § 10-udvalg.
  Repræsentanter fra vej 2, Ib Pedersen på valg.
  Genvalg.
  Repræsentant fra vej 4, Torben Bertelsen, er på valg.
  Genvalg.
 14. Evt.
  Efterlysning af 2000 kr. fra have 105 (Chris H) og 147 (Eigil N) – skulle have være brugt til fest efter opsætning af minigolfbaner!
  Sag fra 2009. Afvistes af generalforsamlingen som forældet.
  Hjertestarter
  Opfordring til at bistå foreningen med undersøge mulighederne for sponsoreret/købt/lejet hjertestarter.
  Opfordring til at offentliggøre datoer for vejhøvling, så biler kan ikke parkeres på vejene.