Bestyrelsesmøde 2018-04-12

Referat

 1. Bestyrelsens Konstituering og arbejdsfordeling
  • Formand AF:
   Kommunikation intern og ekstern, hushandler, udlejning af Vraldhal
  • Kasserer SC:
   Regnskab og budgetter
  • OM:
   Næstformand, formand for §10 udvalget, kloak, veje.
  • OSB
   Opsyn med legepladsen og Vraldhal
  • SH:
   Vand og kloak.
   Resten af punktet udsættes.
 2. Opfølgning af generalforsamling
  • Ændring af ordensregler – forslag til ordlyd
  • Bemærkninger til forslaget, der blev forkastet.
   Vi arbejder videre med sagen.
  • Byggeansøgninger.
   Gælder som hovedregel i et år, med mulighed for at søge udsættelse
  • Brandforsikring:
   Skal være afklaret inden d 1. sept.
 3. Regnskab:
  • Honorarer til andre end bestyrelsesmedlemmer
   Mangler i Vraldhal
   Punktet udsættes.
 4. Veje
  offentliggørelser af datoer,meddeles så vidt muligt på opslag for at undgå parkering på vejene pågældende dage.
  Materiale til ifyldning.Vi søger erfaringer med bl.a. knust beton og beslutter derfra. Sker i uge 16 eller 17
 5. Arealer ved Vraldhal
  • Legeplads.
   Vi kontakter en konsulent for nærmere afklaring af opgaver.
  • Minigolfbaner.
   Vi undersøger og de bedste istandsættes.
  • Petanque.
   Forventes vedligeholdt af brugerne.
 6. Sct. Hans
  • Forespørgsel til båltaler.
   AF undersøger og aftaler.
  • Praktiske detaljer drøftes på næste bestyrelsesmøde.
 7. Brandforsikring
  • Konsekvenser af manglende indberetning.
   Medfører gebyr.
  • Konsekvens af manglende forsikring.
   Vi overvejer muligheder.
 8. Eventuelt
  • Oprydning i området.
   Vi meddeler indsamling, se opslag.
  • Dato for næste bestyrelsesmøde.
   Torsdag d 3. maj kl. 9-11.