Vejhøvling

Der er planlagt vejhøvling mandag d. 23. april med start fra morgenen.

Vi henstiller derfor til medlemmerne, at de undgår parkering på fordelingsveje!

Planerne kan blive ændret på grund af dårligt vejr! Der vil da blive meddelt en ny dato.