Bestyrelsesmøde 2018-05-04

Referat

 1. Sct. Hans arrangement (AF)
  1. Taler
   Aftale med Benny Boysen.
  2. Grill
   Hvis udvalgte medlemmer vil påtage sig at arrangere grill og sælge pølser, øl og vand, vil foreningen sponsorere kul. 
  3. Salg af øl
   Se under punkt 2.
  4. Andet salg
   Se punkt 2.
  5. Bål:
   OM påtager sig ansvar for opgaven. AG spørger udvalgte ang heks
  6. Læ for ophold
   OM og SH undersøger og udarbejder forslag.
  7. Lydanlæ
   OSB leverer og opstiller som tidligere.
 2. Regnskab (SC)
  1. Honorarer til andre end bestyrelsesmedlemmer
   Fastsættes af bestyrelsen.
  2. Mangler i Vraldhal
   Annika anskaffer efter aftale med kasserer.
 3. Vedligehold (OM)
  1. Veje
   Er blevet afhøvlet og planlægges gentaget efter passende kort tid. Vi ønsker som tilskudsmaterialer udelukkende at anvende knuste skærver, altså kantede sten og under ingen omstændigheder genbrugsmaterialer i form af knust beton e lign, som kan indeholde metal eller fibermaterialer der støver eller giver andre gener. OM og SC planlægger et møde med de 2 vejmænd.
  2. Vraldhal udvendig
   Vi ønsker løbende at området fremstår i pæn og ryddelig vedligeholdt stand og vil overveje nødvendige tiltag.
  3. Minigolfbanen
   Vi forsøger at hverve medlemmer til vedligehold og beslutter derefter (AF opslag).
 4. Anskaffelse af vandmålere (SH)
  Har fundet ny leverandør som vi anvender fremover. Pris Kr 800,- .
 5. Postkasser (AF)
  Ved opsætning af en postkasse betaler medlemmet for opsætning og brugsretten, men postkassen tilhører foreningen. Ved ejerskifte betales kr 100,-
 6. Arkivering af brandforsikringspolicer (AF)
  Skal opbevares i en særlig mappe i skabet og meddeles webmaster.
 7. Eventuelt
  Dato for næste bestyrelsesmøde: d 8. juni kl 10.