Bestyrelsesmøde 08-06-2018

 1. Sct. Hans. AF
  Status på arrangementet. Bl.a. er der ønsket to mikrofoner. Ok OSB.
  Der sælges mad og drikke da et par medlemmer har påtaget sig opgaven/ansvaret. Da der formentlig fortsat er afbrændingsforbud, sætter vi spørgsmål angående mulighed for bål.
  Der er ”båltale” kl. 20,30.

 2. Status på regnskab. SC
  Økonomien følger budgettet.

 3. Minigolfbanernes fremtid.
  På trods af at nogle medlemmer har tilbudt hjælp til istandsættelse og vedligehold - ingen har dog påtaget sig ansvaret på sigt - vurderer bestyrelsen at vedligeholdelse vil være en for stor opgave. Derfor er beslutningen at banerne skal fjernes med frivillig hjælp og i fornødent omfang via professionelt firma ved arbejdet med at fjerne beton og fundamenter.Petanquebanerne skal indskrænkes til at omfatte 2 baner ved at nedlægge den sydligste bane og i stedet lave ny belægning i form af fliser og eller betonskærver.
  Projektet planlægges til udførelse i uge 26. OM og SH er tovholdere.

 4. Ansøgning om forlængelse af dispensation for midlertidig opstilling af campingvogn i forbindelse med renovering af huset. AF
  Tilladelsen forlænges til udgangen af uge 30 og kan ikke forlænges yderligere.

 5. Status på haver, der er til salg. AF
  Herunder drøftelse af betingelser for at oprette lejekontrakt med foreningen!
  Vedr. ejerskab/lejekontrakt: Ved ønske om flere personer på lejekontrakten er det et krav at der skal være familiemæssige eller ægteskabslignende parforhold relationer.

 6. Eventuelt
  Næste møde afholdes d 2. aug. kl. 15.