Bestyrelsesmøde 2018.08.02

Referat

OM fraværende 

 1. Tiltag i forbindelse med nytilkomne haveejere (AF).
  Bestyrelsen overvejer at indbyde alle nye aktive medlemmer til et evalueringsmøde sidst på sæsonen for at høre, hvordan man befinder sig i foreningen (AG og SC).

 2. Vedligehold af veje (SC).
  Honorarer for vejarbejde er aftalt med vor kasserer. Al kontakt til vejmændene skal ske gennem kasserer (SC). 3. Betingelser for evt. midlertidigt eller permanent festudvalg (AF).
  Bestyrelsen ser ingen behov for et permanent festudvalg, men gør opmærksom på at betingelsen for at kunne låne Vraldhal er, at festen skal være annonceret på hjemmesiden og info skabene, så alle medlemmer efter ønske kan deltage. 

 4. Udlån af Vraldhal til institutioner (AF).
  Alle der låner/lejer Vraldhal skal betale for rengøring.

 5. Lukket møde

 6. Eventuelt:
 • Avisomdeling og postkasser
 • Højrevigepligt er gældende for vores område. Vi henviser til omtale på hj siden.
 • Opstilling af campingvogne. Vi henviser til vore regler om dette.
 • Næste bestyrelsesmøde. Aftalt til d 27. aug kl 15.