Bestyrelsesmøde 2018.08.27

Referat

 1. (AF) Status på aflevering af forsikringspolicer:
  Pt. har vi modtaget fra ca. 1/3 af haverne, og vi vil opfordre til at resten afleverer hurtigst muligt.

 2. (SC) Økonomi og regnskab.
  Vi følger budgettet så det ser positivt ud.

 3. (AF) Høstfest.
  Der er planlagt høstfest d 22. sept. fra kl 13 til 20. Der er 3 af vore medlemmer der planlægger ca. 1 times underholdning under/efter spisning i form af musik, viser og fællessang. Det praktiske vedr. mad aftales med Anika. 4. (AF, OSB) Forslag fra medlemmer om aktivitetsudvalg.
  Bestyrelsen har modtaget et idéoplæg fra Jonna Tønning have nr. 52 til overvejelse.

 5. (AF, SC) Tiltag i forbindelse med nye havelejere.
  Vi planlægger at invitere alle dette års nye havelejere til et aftenmøde onsdag d 19. sept. fra kl. 19 - 20.

 6. (AF) Standerstrygning.
  Planlægges til søndag d. 30. sept.  kl. 11.30 efter samme koncept som tidligere år. Foreningen er vært ved en genstand og lidt mundgodt.

 7. Lukket møde

 8. Evt.
  Vi søger en havemand til pasning af plantekummer ved Vraldhal til næste år.
  Status på huse til salg.
  Næste bestyrelsesmøde: afholdes d. 26. sep. kl 16.