En trussel??

Bestyrelsen har modtaget dette brev:

Struer
26-8-2018

Til bestvrelsen
i kolonihaven vralden Struer

Undertegnede sendte et brev til bestyrelsen d 12-06-18 ang de forsvundne 2000,00 kr som var øremærket til de personer som flyttede mini golf banen fra bowling center i Struer til vralden, disse 2000.00 kr blev efterlyst,der er kun 2 personer der har adgang til pengeskabet ,jeg efterlyste også værktøj plus kvitteringer for 46000,00 kr som bestyrelsen indkøbte i 2017,plus kontorartikler for ca 59000,00 kr som blev indkøbt i 2016. På generalforsamlingen 2018 opfordrede dirigenten at hvis vi var utilfreds med at de 2000,00 kr ikke var i pengeskabet så kunne vi jo bare gå rettens vej, hvis det er det der skal til så må dette overvejes.

Men hvis bestyrelsen prøver at kikke i pengeskabet igen, måske har de overset brevet, og så er der jo ingen problemer.

Chr B Hansen
Have 105 vralden
Struer

Bestyrelsens svar:

Til Chr. Baarsgaard

Som tidligere meddelt har vi eftersøgt den omtalte konvolut og har måttet konstatere, at den ikke findes.

På bestyrelsens vegne
Venlig hilsen Anne Grete

Brevet dateret 12-06-18 lød således:

12-06-2018

Til bestyrelsen for
haveforeningen Vralden Struer.

Der blev stillet flere spørgsmål på Generalforsamlingen d 7 .april 2018 ang køb af værktøj og håndværker udgifter for over 45000 kr. Der blev også købt kontor artikler 2017 for ca 59000 kr, det er store beløb til værktøj og kontor artikler i vores lille forening derfor efterlyser jeg det indkøbte værktøj og kvitteringer krone for krone,

C B Hansen
have 105 Vralden

Til det svarede bestyrelsen

Til Chr. Baarsgaard Hansen

Som du skriver, blev der stillet spørgsmål på generalforsamlingen angående de to nævnte konti. Disse blev besvaret af kasserer, Søren Christensen.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Vi er meget forundret over din henvendelse, da du var til stede og ikke stillede yderligere spørgsmål.

Hvis du mener, der er foregået noget ulovligt, vil vi råde dig til at indgive en politianmeldelse!

På bestyrelsens vegne
Anne Grete Fage

Brevene fra  Chr. Baarsgaard Hansen kan ses her i deres oprindelige form og i øvrigt også i skabet med medlemmernes opslag.