Bestyrelsesmøde 2018-09-26

Referat

 1. Evaluering af mødet d. 19.09.18 – for nye haveejere.
  7 haver af de inviterede tog mod invitationen og deltog med i alt 12 personer.
  Fra bestyrelsen deltog SH, OM og AF.
  Mødet varede godt en time! Der blev drøftet adskilligt – ikke mindst regler for byggeri, anlæg af indkørsler m.m. Medlemmerne gav udtryk for stor tilfredshed med det ny tiltag, som vi derfor agter at gøre årligt tilbagevendende!


 2. Evaluering af høstfest! (AF)
  Vi havde en hyggelig ”komsammen” med god mad og lidt underholdning.

 3. Standerstrygning d. 30.09. kl. 11.30. (AF)
  Der er gjort forberedelser vedr bespisning og drikkevarer (SC).

 4. Økonomi (SC)
  Økonomien er stabil følger budgettet.
  Herunder efterretning om klipning af buske og træer langs vej 1 og Vestvejen (OM): Klipning i passende omfang er tilbudt udført af kommunen til rimelig pris.

 5. Lukket punkt. (AF) 

 6. Eventuelt
  Hvem refererer ny gartner til plantekummerne til. Ansættelse til hvervet. (SC)
  Status på indkomne brandpolicer: Dags dato er 107 indkommet.

  Næste møde er d. 29 okt kl 13.