Bestyrelsemøde 23.01.19

Referat

 1. (AF) Planlægning af generalforsamling d. 06.04.19 kl. 9.30
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ole Maach udgår, Anne Grete og Osmund er på valg og begge modtager genvalg.
  2. Nyvalg for Ole Maach.
  3. Suppleant: Rie Krabbe er på valg.
  4. §10: Nyvalg fra vej 1, og Søren C modtager genvang fra vej 3.
  5. Revisorer: Rita Kristensen, er på valg.
  6. Referent. Kontaktes.
  7. Dirigent. Kontaktes.
  8. Planlægning af de fysiske rammer: Som sidste år.
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen er under overvejelse.

 2. (SC) Økonomi: Følger budgettet.
 3. (SH) Byggeansøgninger m.v: Forslag om ansøgningsformular fremlagt.
 4. Eventuelt: Vandaflæsninger, Kommende Sct Hans taler. Forsikringer.
  Standerhejsning næste år planlægges til søndag d.7./4

Næste bestyrelsesmøde planlægges til mandag d 25./2. kl. 14 hos Søren C.