Bestyrelsesmøde 2019-02-25

Referat

 1. (AF) Generalforsamling 6.04.2019:
  Brød og pålæg, øl og snaps skaffer OM,
  SH, AG og OSB møder fredag og klargør lokalet incl. varme,
  OSB afhenter og opstiller og returnerer lydanlæg efter brug ,
  Bestyrelsen møder på dagen kl. 8.30 for at smøre rundstykker.

 2. Sæsonåbning af Vraldhal.
  OSB afskyller vinduer udvendig, og åbner udetoilettet og vand inden 23/3.
  SC træffer aftale vedrørende pasning af kummer og område omkring Vraldhal og område ved flagstang.


 3. (AF) Eventuelle forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen meddeles senere.

 4. (SH) Byggesager fra § 10
  En sag bliver påtalt skriftligt

 5. (SC) Økonomi
  (Lukket punkt)

 6. (AF) Nyt fra aktivitetsudvalg
  Vi indkalder til møde og afventer en plan.

 7. Eventuelt
  1. Status på hussalg:  AG
  2. Ændringer af lejekontrakter m.v.
  3. Dato for næste bestyrelsesmøde er d 1. april kl. 14 i Vraldhal.