Er der asbest i taget

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af om der er asbest i eternittaget.
Eternittage før 1984 indeholder altid asbest.
Eternittage fra 1984 - 1988 kan indeholde asbest.
Eternitplader produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.
På oversiden af pladerne er trykt et nummer med 5-10 cifre.
Hvis det første tal er 0 eller 1 indeholder pladen asbest - hvis det første tal er 4 eller 5 er der ikke asbest i pladen.

Uanset om der er asbesttag på dine bygninger eller ej, skal der tegnes brandforsikring, for den dækker også oprydning, hvis naboens hus med asbesttag brænder. Ca. 1/3 af haveejerne mangler at vise at de har en brandforsikring. Der arbejdes på at lave en oprydningsforsikring, som alle der ikke har dokumenteret, at de har en brandforsikring vil komme til at betale til.