Bestyrelsesmøde 2019-06-06

 1. (AF) Sct. Hans:
  AG spørger OM om at arrangere et bål. Aktivitetsudvalget tænder grill og sørger for heks. OSB sørger for lyd fra Allround.

 2. (AF) Svar på ansøgning til kommunen om ændring af ordensreglerne.
  Vore ændringsforslag er imødekommet.

 3. (SH) Påtaler til forsømte haver.
  De aktuelle 4+1 haver vil modtage en påtale

 4. (SH) Byggeansøgninger.
  Er under behandling.

 5. (JR + OBH) Status på hjertestarter.
  OSB kontakter begge udbydere for en nærmere afklaring.

 6. (AF) Overdækning ved containerplads skal være fri til brug for besøgende på legepladsen.
  Traileren med tilhørende presenning skal placeres i genbrugsområdet.

 7. (JR + OBH) Vedligehold af Vraldhal.
  OSB træffer aftale med malermester ang. udvendig maling af Vraldhal iht. tilbud. Og desuden aftale med Polygon om polering af gulv i Vraldhal. Tidspunktet aftales i forhold til udlejning. Vraldhal udearealer: Vi (SC) søger frivillige til petanque baner, området ved flagstangen, blomsterkummer og hække om Vraldhal.

 8. (JR + OBH) Vedligehold af legeplads.
  Vipperedskabet forventes bragt i orden med nye reservedele og pladsen belagt ekstra sand.

 9. (SC) Økonomi.
  SCC sender rykkere til manglende betalere

 10. (AF) Status på huse til salg.
  Nr. 1 er afklaret og skrevet.

 11. Eventuelt.
  Trapperne nedenfor fællesarealet vedligeholdes af kommunen efter behov, formentlig i løbet af efteråret.
  Dato for næste møde: onsdag d 3. juli kl 10.