Bestyrelsesmøde onsdag d. 03.07.2019

Referat

 1. (AF) Evaluering af Sct. Hans-arrangement.
  Efter bestyrelsens vurdering foregik det hele tilfredsstillende.

 2. (AF) Status på huse til sa
  Herunder vurdering af følgerne, hvis et hus bliver trukket tilbage fra salgslisten selv om vurderingssummen er tilbudt:Den pågældende have kan i givet fald tidligst udbydes til salg efter 1. april året efter.


 3. (SC) Økonomi: Følger budgettet.
  1. Herunder aftale om det videre forløb med hensyn til en vandregning, som en haveejer ikke vil betale.
  2. Der er opfølges desuden på 8 lejere i restance.

 4. (SH + AF) Opfølgning af tidligere udsendte påtaler.
  Vi følger 4 haver.

 5. (AF)) Skriftlig henvendelse angående ukrudt på vejene.
  Vi sætter en opfordring om renholdelse på hjemmesiden.

 6. (SH) Byggesager.
  Alle aktuelle kører efter aftalerne

 7. (OBH + JR)Vraldhal.
  1. Vurdering af tilbud angående gulv:
   Vi vælger vinylgulvet fra Tæppegården og planlægger dette til udførelse i november sammen med polering af linoleumsgulvet i festsalen.
  2. Hjertestarter:
   Monteres hurtigst muligt.

 8. (SC) Vedligehold af grønne områder.
  SC kontakter park og vej ang. beskæring af Vestvejen. Vi indhenter tilbud på omlæggelse af petanquebane og terrasseområde.

 9. (AF) Parkeringsproblemer på vej 4:
  Vi planlægger et møde med alle involverede parter.

 10. Eventuelt.
  1. Trailer placering: Den nye skal parkeres inden for stakittet/hegnet.
  2. Dato for næste møde. Planlægges til tirsdag d 6. aug kl 14,30.