Parkering

Et tilbagevendende problem, parkering!

Nej, det  er ikke sådan, at der er problemer alle steder! De fleste områder hører vi ikke fra - sikkert fordi man i omgængeligt naboskab finder ud af det, får det til at fungere!

Men det sker desværre, at parkering skaber ufred. Vores regler, der er godt beskrevet med hensyn til grundprincipper i ordensreglernes § 4, får her lige et par ekstra bemærkninger:

Selv om du som aktivt medlem af haveforeningen kender reglerne, er det ikke sikkert, dine gæster gør! Der er ganske bestemte regler for gæsteparkering, så hjælp dine gæster med at finde en egnet og for alle parter acceptabel parkering i det fornødne tidsrum!

På fordelingsvejen bør man parkere sin bil så tæt mod hækken som muligt. Hvis du har passagerer: Sæt dem af inden parkering, så du ikke skal beregne plads til udstigning.

Et problem vi tit hører om: Der bliver parkeret helt hen til hjørnerne af stikvejene. I færdselsloven står der, at man ikke må parkere nærmere end 5 m til et hjørne. Vi må erkende at vores proportioner desværre ikke tillader helt at holde denne afstand. Men på grund af udsyn og mulighed for at manøvrere ind på de smalle stikveje skal man undgå parkering nærmere end ca. 3 m fra hjørne - helst mere!