Suppevisken september 2008

Nu går sommeren 2008 på hæld, og sæsonen på Vralden nærmer sig sin afslutning for i år. Vi har haft masser af sol og varme, som også har givet en god høst, så vi har noget at stå imod med til efterår og vinter.

Nu er det længe siden,
men end det gemmes i mit sind,
hvordan i barndomstiden,
den kære rug kom ind,
hvordan dens kernetunge top
ved moders svage kræfter,
blev lagt i lugen op.

Info fra bestyrelsen:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 6. juli 2008.

Formanden Leif Eskelund bød velkommen til ca. 70 deltagere.

Grethe Hestbech valgtes som dirigent.

Anledning til generalforsamlingen var godkendelse af nye vedtægter og ordensreglement.

Formanden gennemgik udkastet, som i forvejen var blevet godkendt af Struer Kommune. Efter en del spørgelyst og diskussion, blev de nye vedtægter og ordensreglement godkendt.

Efter de nye vedtægter og ordensreglement skal havelejen og alle gebyrer godkendes på generalforsamlingen. Det nye ved gebyrer er reglen om vinterafdækning ved terrasserne. Ved opsætning før 1.10 eller nedtagning efter 1.4. blev der godkendt et gebyr på 500 kr. og der gives ingen advarsler først. Alle øvrige gebyrsatser og haveleje uændret.

Hjemmesiden. 

Vores hjemmeside trænger til fornyelse. Vi har haft en person udenfor haveforeningen til at oprette hjemmesiden, men han har så travlt i sit arbejde, at han har bedt sig fritaget for arbejdet med hjemmesiden. Er der en eller anden i haveforeningen, der har tid og lyst til at overtage arbejdet med at ajourføre denne eller evt. oprette en ny hjemmeside, vil vi meget gerne høre fra jer.

Bebyggelsen.

Ifølge de nye vedtægter og ordensreglement er havelejerne forpligtet til at holde husene i ordentlig og velholdt stand. Der er nogle huse, der godt kunne trænge til en ”kærlig hånd”.

Der gøres endvidere opmærksom på, at de ulovligheder, der er lavet for mange/flere år siden skal lovliggøres inden handel kan finde sted. De bliver normalt ikke sat til salg, før byggeriet er lovliggjort.

Der skal altid indsendes ansøgning/tegning til § 10 udvalget, før man må påbegynde enhver form for byggeri.

Opsætning af hegn.

Bestyrelsen har konstateret, at nogle havelejere har opsat hegn ved deres huse eller udhuse i en sådan højde, at det ligner bebyggelse.

Vi accepterer, at man opsætter hegn vinkelret fra huset ud til hækken i en højde af 1,80 m. Opsættes der hegn langs hækken, skal dette være i så stor en afstand fra hækken, at denne kan klippes og ikke lider overlast.

Hegn/raftehegn må aldrig opsættes i stedet for hæk.
I deklarationen med Struer kommune hedder det bl.a:

”Raftehegn eller lignende hegn må kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

Hegn mod nabo og genbo skal etableres som levende hegn.”
 
Minigolf.

Som det jo nok er alle bekendt har vi nu også fået minigolf på Vralden. Bestyrelsen vil gerne takke ”ildsjælene” for deres store arbejde med flyt­ning af minigolfbanerne fra bowlingcentret og anlæg af en fin mi­n­i­golfbane ved festpladsen. Nu har vi to udendørs aktiviteter, petanque og minigolf, og det ser virkelig ud til, at der er stor interesse for at benytte dem.

Køller og bolde til minigolf kan købes ved henvendelse til Ane Marie Krabbe have nr. 101.

Sponsorer vedr. minigolfbanen.

Butik Rosenrød, Stark, XL (Tømmergården), Sadolin og Graugaards Malerfirma, har velvilligt sponsoreret bl.a. blomster/planter, borde og bænke, parasoller, maling m.m. En stor tak til disse sponsorer. Vi vil derfor gerne opfordre medlemmerne til at støtte ovennævnte forretninger.

Endvidere har festudvalget støttet projektet med 2.000 kr.
 
Trapper.

Vi har fået repareret trappen ned mod vandet ved fordelingsvej 2. Vi vil gerne rette en stor tak til alle dem, der har taget en tørn der. Det er rigtig dejligt, at der stadig er nogle på Vralden, der er klar til at gøre en indsats til gavn og glæde for os alle.

Katte.

På opfordring fra nogle havelejere, der var generet af katte, har vi påny haft kattefænger på besøg i kolonien. Vi kontaktede Kattens Værn via kommunen i juni måned, men det er først her i august det lykkedes at få ham til at komme, og da var de fleste af kattene forsvundet. Der blev kun indfanget to. Vi vil endnu en gang opfordre havelejerne til ikke at fodre kattene. Der er jo mange herude, som hellere vil have fugle i haven end katte, ligesom mange heller ikke bryder sig om at have katte til at ligge i havemøblerne, når man ikke selv er til stede.

Grønne områder.

Det er efterhånden tiltaget meget med kørsel og parkering på de grønne områder ud mod vandet.

Det er jo således, at når havelejerne og deres gæster ofte parker­er der, ja så tror turisterne, at det er en offentlig parke­ringsplads. Det er simpelthen ikke tilladt i henhold til deklarationen med Struer kom­mune.

Lad os slå det fast endnu en gang, hvordan parkerings­reglerne er. Brug de dertil indrettede parkeringspladser, og er de optaget, ja så parkerer man i højre side langs hæk­ken i indkørsels­ret­ning­­en.

Husk det og orienter jeres gæster om reglerne, så vi fremover kan undgå den trafik med biler og trailere.

Af- og pålæsning er tilladt på de grønne arealer, men bil og trailer skal straks fjernes.

Har man ofte problemer med at finde en parkeringsplads, vil vi igen opfordre havelejerne til at indrette parkeringsplads på egen grund, de steder, hvor det kan lade sig gøre.

Nogle vil måske synes, at de udmærket kan køre/parkere på de grønne områder, men nu har vi een gang de regler fra Struer kommune, og det er bestyrelsens ansvar, at de bliver håndhævet, derfor stop med kørsel og parkering på arealet.

 
Drikkevarer og værdigenstande:

Husk at tømme jeres huse for drikkevarer og værdigenstande, når I flytter hjem. Der har desværre været en del hærværk og tyveri den seneste tid.

 
Vandaflæsning.

Det vedlagte aflæsningskort bedes udfyldt og afleveres senest 1. december 2008 enten i postkassen ved Vraldhal eller sendes til kassereren, Evald Gade Nielsen, Foldgårdsparken 6, st. th. 7600 Struer. Da der stadig er en del, der ikke aflæser og afleverer kortet rettidigt, vil næste opkrævning til disse blive pålagt et gebyr på 50 kr.

Sidste kontordag er den 2. oktober.

 
Høstfesten.

Det var en rigtig god fest med ca. 75 glade deltagere. I år havde fest­ud­valget fået en kok til at lave maden, som var virkelig god og velsmagende. Der var en ny musiker i år, og det fik rigtig mange på dansegulvet.

 
Festudvalget.
Sidste søndagstræf er den 28. september.

Den 16. november 2008 kl. 11.00 arrangerer festudvalget pladespil. Der serveres gløgg og æbleskiver. (se opslag i skabene)

Tak til alle for opbakning og hjælp til søndagstræf og fester og nu til sidst høstfesten. Tak til Jytte og Sigrid, der har bagt kager.

Hilsen festudvalget.
 

Foreningens hjemmeside adr. er www. fjordglimt.org

 
Bestyrelsen siger tak til alle og tak for i sommer.
Vel mødt til foråret
 
Redaktionen: Leif Eskelund (ansvarshavende)

Tlf. 97 84 14 13