Bestyrelsesmøde 06.08.2019

 1. (AF) Aktuelt ang. hushandler!
  Herunder diskussion af forskel mellem hobby/erhverv i vores område:
  Vi tillader aktiviteter der ikke kræver momsregistrering, skiltning eller er til ulempe for naboerne.

 2. (AF) Procedure i forbindelse med overdragelse af have til børn/forældre og med hensyn til ændring af lejekontrakt inden for rammerne af vores regler
  Der er udarbejdet en standardformular, et tillæg til  lejekontrakten, til brug for proceduren.

 3. (OSB) Ansvar for vedligehold af P-pladser og området omkring Vraldhal.
  OSB tager kontakt til Johnny A om et tilbud om udførelse i. h.t.til skitse.
  Efter forgæves at have søgt personer til ukrudtsbekæmpelse på pladserne i vores område, ser vi os nødsaget til at betale for prof. ydelser. SC kontakter derfor Park og Vej i kommunen, alternativ et haveservice firma.

 4. (SH) Reparation af kloaksystem på vej 3.
  Problemet er pt afhjulpet så vi afventer evt. yderligere.

 5. (SC) Økonomi:
  Overordnet følger vi budgettet, men stigende omkostninger nødvendiggør en lejestigning på kr. 0,50 pr m2 haveareal fra 1. januar 2020.

 6. (SC) Parkeringsproblemer
  Vi relaterer evt. problemer til manglende orientering til gæster i området. Derfor en opfordring fra værterne til dette.

 7. (SH) Sager fra §10
  Husk altid at færdigmelde afsluttede byggesager. 

 8. Eventuelt
  Næste møde er aftalt til d 3. sept. kl. 14.