Hvad sker omkring Vraldhal

Vi har opsat en hjertestarter i verandaen som vist på billedet. Vi overvejer en passende synlig skiltning på huset ved hovedindgangen og på verandaen. 
Desuden er der påbegyndt en vedligeholdelse med maling af alle udvendige træbeklædninger. Som det ses af billederne forberedes med en omhyggelig afrensning af gammel afskallet maling. Forinden afmonteres udhængsskabe, askeskuffer, udhængsskabe o lign.
Petanque banerne reduceres til den ene bane tættest på terrasseområdet. Gruset fra de 2 andre baner er skrabt sammen og lagt i deponi til senere brug som opfyld i huller på vore veje. Muldjorden som ses på billedet skal jævnes og tilsåes med græs.
Vi påtænker ved passende lejlighed at hæve fliseområdet foran Vraldhal 3-5 cm for at undgå blank vand efter heftigt nedbør, som vi oplever af og til.
Babysædet på gyngestativet er desværre vandaliseret så fugt et trængt ind i armeringen med brud til følge. Det er meget ærgerlig da den er kostbar (ca kr 4000,-), så vi har fundet et billigere alternativ, der nu skal monteres straks vi modtager den.
Indvendig i festsalen skal linoleums gulvet afrenses og poleres af Polygon (på Bødtkervej) senere i efteråret, hvilket er meget tiltrængt. Vi har tillige aftalt med Tæppegården Lemvig, at lægge et nyt slidstærkt vinyl klikgulv i køkken og kontorområdet så det bliver samme gulv i begge rum.
Alt i alt vedligeholdelser og forbedringer til en del penge, som bl a har medført en varsling om en lejefoprhøjelse på kr 0,50 pr m2 haveareal.
 
Med venlig hilsen
Osmund

Klik på billedet for en større versionKlik på billedet for en større version

 

 

 

Klik på billedet for en større versionKlik på billedet for en større versionKlik på billedet for en større versionKlik på billedet for en større version