Bestyrelsesmøde 3. sep. 2019

 1. (AF) Tilbud om møde for sæsonens nye haveejere
  Planlægges til afholdelse mandag d 23. sept. kl. 19 (kaffe, kage + evt. en øl).

 2. (SH) Nyt om byggesager
  Manglende færdigmeldinger!!

 3. (SC) Økonomi
  Trods mange igangværende vedligeholdelsesopgaver følger vi budgettet.

 4. (OBH) Status på vedligehold af Vraldhal og omgivelser
  Vi følger op på de forskellige aktiviteter som maling af Vraldhal, gulvfornyelser som beskrevet på hj siden og manglende færdiggørelse af områderne omkring Vraldhal, altså terrasse, legeplads og petanque bane.
  OPS: Vi lukker formentlig for udlejning i ugerne 46 og 47.

 5. (AF) Drøftelse af problemer omkring opsætning af pergolaer.
  Konklusion: Hvis Havehuset med evt. terrasse tilsammen udgør 45 m2 kan der ikke tillades yderligere faste overdækninger.

 6. Standerstrygning
  planlægges til søndag d. 6. okt. kl. 11.

 7. Eventuelt
  Dato for næste bestyrelsesmøde: Sættes til onsdag d 2. okt. kl. 14.
  Vedligehold af petanquebane. Er aftalt med Allan Nørgaard.
  Sæsonafslutning planlægges til fredag d 27. nov. kl. 17.